Ruszyła jubileuszowa, dziesiąta edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Ekologia w Obiektywie 2010 firmy Bayer. Tematem konkursu jest ?Bioróżnorodność?.

Konkurs kierowany jest do wszystkich miłośników fotografii, zarówno profesjonalistów jak i amatorów.

Nadsyłanie zdjęć, ich ekspozycja i głosowania internautów odbywać się będzie na stronie konkursowej www.ekologiawobiektywie.pl. Najnowocześniejsze narzędzia sieciowe poprzez Internet umożliwią szybkie spopularyzowanie idei konkursu wśród szerokiej grupy internautów oraz zwiększą zainteresowanie fotografią. Na portalu internauci znajdą, oprócz galerii prezentującej fotograficzną historię konkursu również ekologiczne e-kartki, animacje, fotopuzzle oraz inne popularne gry fotograficzne.

Będzie można zamieścić swój komentarz, zapoznać się z uwagami jurorów, a także zagłosować na ulubione zdjęcia. W tym roku konkursowi towarzyszy hasło „Głosując na zdjęcie, głosujesz na zdrowie”. Oznacza to, że każdy kto zagłosuje na wybrane zdjęcie może jednocześnie wesprzeć wskazaną organizację pożytku publicznego. Każdy głos internauty uruchomi symboliczną złotówkę, którą przekaże firma Bayer (maksymalna kwota wsparcia wynosi 50 tysięcy zł.).

Dziesiąta edycja fotograficznego konkursu zainspirowała nas do poczynienia wielu zmian. Po pierwsze zdecydowaliśmy się na całkowite przeniesienie konkursu do Internetu włącznie z ekspozycją prac finalistów. Wprowadziliśmy również nowe kategorie celem zainspirowania przekazem konkursu jak najszerszą grupę odbiorców. Całkowicie przebudowaliśmy portal konkursowy, by stał się źródłem wiedzy i zabawy dla miłośników Internetu, fotografii i ekologii. – powiedziała Monika Lechowska z działu komunikacji firmy Bayer.

Celem naszych społecznych działań skierowanych do szerokiej publiczności jest  zwracanie uwagi na aktualne wyzwania ochrony środowiska. Stąd też wybór tegorocznego tematu konkursu: różnorodność biologiczna. Działając w dziedzinie ochrony zdrowia, w jednym z trzech kluczowych dla nas obszarów, zależało nam również na połączeniu konkursu z działaniami mającymi na celu polepszenie jakości życia ludzi chorych i edukację prozdrowotną, która jest naszym codziennym wyzwaniem – dodał Burghardt Bruhn, prezes zarządu firmy Bayer.

"Głosując na zdjęcie, głosujesz na zdrowie” to hasło kierowane do wszystkich osób, które nie tylko dbają o stan środowiska naturalnego i realizują zasady zrównoważonego rozwoju, ale także prowadzą aktywny tryb życia i są otwarci na inicjatywy służące ochronie zdrowia. Celem akcji jest zachęcenie do odwiedzin naszego portalu, wzięcia udziału w licznych jego aktywnościach, zagłosowaniu na zdjęcie tygodnia, a tym samym wskazanie firmie Bayer, którą z organizacji ma wesprzeć finansowo.

Wspieramy inicjatywy realizowane przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i działającą w zakresie onkologii Fundację „Czas dla Życia. – mówi Burghardt Bruhn, prezes zarządu firmy Bayer – Pomagają one chorym cierpiącym na choroby cywilizacyjne naszych czasów, które stają się niestety coraz powszechniejsze. Przekazane przez nas środki wesprą statutowe działania tych organizacji, których celem jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin
poprzez zwiększenie świadomości dotyczącej nowoczesnych form leczenia i rehabilitacji.

Pomagamy organizacjom non profit, stowarzyszeniom pacjentów i fundacjom, które podnoszą świadomość społeczną w zakresie chorób cywilizacyjnych np. takich jak choroby nowotworowe.  Organizacje te edukują i oferują realną pomoc psychologiczną, informacyjną  i administracyjną chorym z całej Polski. Zdobyte środki przeznaczają na kampanie zwiększające naszą wrażliwość na ludzi z ciężkimi chorobami,  którzy żyją  wokół nas.

Dlaczego Bioróżnorodność?
Jeszcze na początku zeszłego stulecia ginął z powierzchni Ziemi jeden gatunek rocznie, lecz już w połowie lat osiemdziesiątych jeden gatunek traciliśmy codziennie, a tempo to w XXI wieku nie tylko nie maleje, ale stale rośnie! Tempo ubywania gatunków dokonywane przy udziale ludzi jest zatrważające! Największe niebezpieczeństwo grozi gatunkom z powodu niszczenia i zmniejszania obszaru ich naturalnych środowisk.

Zmniejszając różnorodność biologiczną tracimy podstawowe zasoby odnawialnej przyrody! Spadek liczby gatunków wpływa na dynamiczne procesy, które podtrzymują cały skomplikowany system życia. Przynosi to także wymierne straty ekonomiczne, takie jak utrata zysków z rybołówstwa, ekoturystyki, rolnictwa czy leśnictwa – podaje UNEP/GRID-Warszawa – Rezerwaty i parki narodowe, banki genów i rolnictwo ekologiczne, ogrody botaniczne i umiarkowana eksploatacja zasobów, zrównoważony rozwój, zmiany modelu konsumpcji i powszechna edukacja ekologiczna…. należy działać na każdym polu! Każdy ginący gatunek obciąża sumienie ludzkości. – apeluje Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Kryteria, Jury, Nagrody
Konkurs „Ekologia w Obiektywie” kierowany jest do młodzieży w wieku 12 – 17 lat oraz do dorosłych profesjonalistów i amatorów. Organizatorzy czekają na zdjęcia wykonywane aparatem fotograficznym, ale również, po raz pierwszy w historii konkursu, zrobione aparatem z telefonu komórkowego, a nawet przetworzone cyfrowo.

Wszystkie zakwalifikowane prace, przesyłane w terminie od 4 maja do 19 czerwca br., będzie ocieniał doświadczony zespół Jury w osobach:
– Chris Niedenthal – przewodniczący Jury – fotograf tygodników Newsweek, Time i Der Spiegel, laureat nagrody World Press Photo z 1986 r., autor wystaw i albumów, juror w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych;
– Anna Brzezińska-Skarżyńska, redaktor naczelna Redakcji Fotograficznej PAP, fotograf, autor i kurator wystaw, juror w konkursach;
– Monika Lechowska, przedstawiciel w firmie Bayer;
– Magdalena Machinko-Nagrabecka, kierownik działu edukacji ekologicznej UNEP/GRID Warszawa;
– Dariusz Majgier, profesjonalny fotograf i autor popularnej FotoZagadki w serwisie Facebook;
– Zbigniew Włodarski, redaktor naczelny magazynu Foto, fotograf, juror w konkursach.

Dla dorosłych laureatów czekają nagrody finansowe, a młodsi zwycięzcy otrzymają od fundatora warsztaty fotograficzne przeprowadzone przez Akademię Fotografii. Laureat Grand Prix zostanie uhonorowany nagrodą finansową w wysokości 6 000,- zł oraz roczną prenumeratą magazynu branżowego Foto. Pełnoletni zwycięzcy Nagrody Głównej w każdej z trzech kategorii technicznych (zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym; zdjęcia wykonane telefonem komórkowym; zdjęcia przetworzone cyfrowo) otrzymają 3 000,- zł każdy. Zwycięzcy równorzędnych Nagród Głównych, w kategorii uczestników niepełnoletnich, zostaną wyróżnieni dwudniowymi warsztatami fotograficznymi o wartości 2 500,- zł (koszt na osobę wraz z zapewnieniem noclegu i transportu) oraz prenumeratą roczną magazynu branżowego Digital Vision.

Dla Internautów
W trakcie głównego konkursu organizatorzy będą rozgrywać internetowe konkursy na najlepsze ‘Zdjęcie tygodnia’. Dla laureatów „internetowych foto-tygodniówek” oraz dla najaktywniejszych internautów czekają nagrody w postaci branżowych publikacji wydawnictwa Galaktyka, prenumeraty magazynu Foto.

Źródło: www.ekologiawobiektywie.pl
 

 

To już dziesiąta jubileuszowa edycja tego konkursu!

Konkurs kierowany jest do wszystkich miłośników fotografii, zarówno profesjonalistów jak i amatorów. / Fot. www.sxc.hu

W tym roku tematem konkursu jest bioróżnorodność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię