Pięknego czerwcowego dnia, tuż przed końcem roku szkolnego, około 100 uczniów (głównie z wielkopolskich liceów) przyjechało na Kampus Morasko, na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

To tu 21 czerwca 2013 r. odbyła się organizowana przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza, we współpracy z Wydziałem Biologii i Wydziałem Fizyki UAM, a także Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, trzecia edycja Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej pt. „Zielona Pani Ziemio … –  młodzi o ekologii”.

Filozofia to dziedzina nauki, która zajmuje się m. in. rozważaniem nad człowiekiem, otaczającym go światem technicznym, kulturowym, przyrodniczym, a także wszelkim istnieniem. Choć obecność filozofii jest niezauważalna, w rzeczywistości okazuje się konieczną we wszelkich sferach życia ludzkiego, w tym działalności naukowej. O jej ogromnej wartości przekonali się młodzi naukowcy w czasie konferencji ekofilozoficznej
– mówił  Krystian Karcz – student IF UAM – uczestnik konferencji (referent).

Uczestnicy konferencji mogli poznać różnicę między wiedzą o ekologii, zrozumieniem, a podejmowaniem działania. Podkreślano również znaczenie wartości w kształtowaniu postaw, które w skrajnej formie mogą przybrać postać egoistycznego konsumpcjonizmu. Uczestnicy wiedząc czym są i jakie znaczenie mają wartości oraz, że źle ukształtowane mogą prowadzić do upadku moralnego, zrozumieli czym jest etyka. Odkryli jak stawiać sądy etyczne zmierzając się przy tym z kilkoma współczesnymi dylematami moralnymi, związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Konferencję zapoczątkował wykład pt. „Zielona technologia?” wygłoszony przez dr inż. Macieja Jarzębskiego i mgr Tomasza Śliwę z Wydziału Fizyki UAM. Po tym dobrym wprowadzeniu, zawierającym rozważania nad losami świata w kontekście przemian technologicznych, przyszedł czas na wystąpienia młodzieżowe. Wysłuchaliśmy siedmiu referatów uczniowskich i pięciu studenckich, zebranych w dwa bloki tematyczne: „ekologiczny” i „ekofilozoficzny”. Każdego wystąpienia słuchaliśmy z ogromnym zainteresowaniem. Młodzi prelegenci przekazywali zdobytą przez siebie wiedzę, dzielili się swoimi przemyśleniami i często wyrażali nieskrywane emocje mówiąc o  wpływie działań ludzi i ich kultury na świat przyrody, który jest niezbędnym elementem naszego istnienia.

Coroczna młodzieżowa konferencja ekofilozoficzna jest jedną z nielicznych okazji, podczas której uczniowie szkół średnich mają możliwość w praktyce zaznać życia prawdziwych młodych naukowców. Dla wielu był to pierwszy krok w przyszłą studencką działalność naukową, ale jeszcze nie raz będą mieli okazję stać przy uniwersyteckiej mównicy. Jest to również bezcenna wymiana doświadczeń.

Cała konferencja była podzielona na dwa bloki tematyczne: ekologiczny i ekofilozoficzny, gdzie w pierwszym –  tematyka dotyczyła rzeczy naukowych, takich jak na przykład wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii, a w drugim była poświęcona aspektom stricte humanistycznym, a więc świadomości ekologicznej, analizie społeczeństwa oraz interpretacji twórczości  Henryka Skolimowskiego, który będąc twórcą nowego nurtu w filozofii – Ekofilozofii, powiedział: „Wiek XXI będzie wiekiem ekologicznym albo wcale go nie będzie" – skwitował Konrad Glejt WNPiD – uczestnik konferencji (referent i moderator).

Zaskakujące było, jak bardzo rozwinięta jest świadomość ekologiczna u ludzi wkraczających dopiero w sferę dorosłości. Pokazali oni, że nie można przejść obok tematu obojętnie i nawet najdrobniejsze działania są w stanie odmienić standard życia. Z pewnością, gdyby ludzie zatrzymali się na moment, a następnie wsłuchali w głosy młodych, żylibyśmy w innym świecie; świecie, który otoczony jest troską o środowisko i jego mieszkańców. Kto wie, może w przyszłości ci młodzi ludzie podejmą wyzwanie i zajmą się ekologią w skali ponadlokalnej… – mówił Karol Wiśniewski – student WNPiD UAM- uczestnik konferencji (referent).

Wszystkie wystąpienia były dobrze przygotowane, przemyślane i dopracowane. Przed nami, słuchaczami, stało trudne zadanie wyłonienia najlepszych naszym zdaniem referatów w kategorii uczniowskiej i studenckiej. Wybór był dwustopniowy. Najpierw odbyło się tajne głosowanie wszystkich uczestników konferencji. Następnie, dzięki pomocy specjalistów z Wydziału Fizyki, przystąpiliśmy do pomiaru głośności aplauzu, którym sala obdarzyła najlepszych spośród wybranych w drodze głosowania. Tym sposobem wyłoniliśmy  zwycięzców.

Tego rodzaju działania są bardzo potrzebne – podsumowała konferencję jedna z referentek, Aleksandra Nadolna –  uczennica LO w Strzelnie. Dzięki nim młodzi ludzie zwracają swoją uwagę na problem ochrony środowiska. Z tego powodu zgłębiają tajniki ekologii i sami zaczynają dbać o otaczający nas świat. Przez takie spotkania zachęcają oni  także swoich rodziców, bliskich, przyjaciół i znajomych do podejmowania działań na rzecz przyrody. Uważam, iż takie konferencje powinny być nadal organizowane, ponieważ przyczyniają się do tego, by następne pokolenia mogły podziwiać tak piękne krajobrazy, jakie my możemy oglądać, i by nigdy nikomu nie zabrakło tlenu do oddychania.

Ozdobą i atrakcją spotkania była także wystawa zdjęć nadesłanych na towarzyszący konferencji konkurs fotograficzny. Wśród nadesłanych prac w ten sam sposób poprzez glosowanie wyłoniliśmy zwycięzców.

Nagrodą dla wszystkich uczestników konferencji były piękne sadzonki roślin, przygotowane przez Ogród Botaniczny w Poznanu – Aby zasłyszane zielone idee nie przepadły, na koniec każdy z uczestników otrzymał roślinkę, jako symbol niesienia tych idei ze sobą w świat – powiedziała Katarzyna Czapiewska studentka WNPiD UAM – uczestniczka konferencji (referentka i moderatorka). Młodzi ludzie z wielkim zapałem zabierali je ze sobą, aby ukwiecić tereny przy swoich szkołach i domach. Opuszczając salę konferencyjną wszyscy jeszcze długo dzielili się swoimi refleksjami, na koniec szczególnie wzbudzonymi poprzez wysłuchaną ekobajkę wzorowaną na „Małym Księciu”. Żegnając się uczestnicy umawiali się już na następne spotkanie za rok.

Gratulacje dla pomysłodawców, organizatorów oraz uczestników kolejnej już edycji Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej. Największą jej wartością były bez wątpienia  oryginalne, tak pod względem treści, jak i formy, wystąpienia uczniów oraz studentów. Jeśli do tego dodamy bardzo dobrą i sprawną organizację, dodatkową oprawę oraz niekonwencjonalny sposób wskazania najlepszych wystąpień, to w pełni uzasadnioną będzie opinia o sukcesie tejże konferencji. Obserwując jej przebieg  z widowni odniosłem wrażenie, że możliwość zaprezentowania swoich przemyśleń w murach tak szacownej Uczelni i przed takim audytorium była dla tych młodych ludzi ogromną nobilitacją – Marian Mikołajczak – wicedyrektor Zespołu Szkół w Strzelnie.

Reprezentowałam Liceum Ogólnokształcące w Strzelnie prezentując referat nt. stanu wód jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Bardzo podobało mi się wystąpienie Bartka Jędraszczaka, który referował z charyzmą i pasją. Widoczne było jego szczere zaciekawienie poruszanym tematem. W konferencji miło zaskoczyła mnie i bardzo przypadła mi do gustu pamiątka, którą otrzymał każdy uczestnik konferencji – kwiat doniczkowy. Jest w moim ogródku i ma się całkiem dobrze. Nawiązywał on do konwencji ekologicznej i był ciekawym pomysłem. W przyszłym roku również chcę wziąć udział w tej konferencji – mówiła Michalina Skowrońska uczennica LO w Strzelnie – uczestniczka konferencji (referentka).


Karol Wiśniewski (WNPiD UAM) w trakcie wygłaszania zwycięskiego referatu w kategorii studentów

Natalia Hoffmann i Marek Pawlak – studencki duet

Zainteresowani uczestnicy konferencji; na pierwszym planie organizatorki (od lewej Renata Naskręcka-WNPiD UAM i Renata Dudziak- Wydział Biologii UAM)

Aleksandra Nadolna uczennica LO w Strzelnie

Krystian Karcz student Instytutu Filozofii UAM

Klaudia Knop (ZSP nr 1 Jarocin) zwyciężczyni konkursu fotograficznego
przyjmująca gratulacje od dyrektora ZPKWW mgr inż. J. Łakomca i byłego
dziekana Wydziału Fizyki UAM prof. R. Naskręckiego.

Magdalena Noak (I LO Poznań) zwyciężczyni w konkursie na najlepszy referat w kategorii uczniowskiej, odbierająca dyplom z rąk dyrektora ZPKWW

Zdjęcie, które zwyciężyło w konkursie fotograficznym: Klaudia Knop, ZSP 1 Jarocin, Górski strumyk.

Zdjęcie, które wyróżniono w konkursie fotograficznym:
Adamkiewicz Daria.I LO Sulęcin. Im dalej w las, tym więcej drzew.

Konrad Glejt (WNPiD UAM) w trakcie wygłaszania wyróżnionego referatu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię