logotypOgraniczając emisję zanieczyszczeń z domowego pieca, dbasz nie tylko o środowisko, ale przede wszystkim o zdrowie swojej rodziny. Dodatkowo istnieje kilka rozwiązań, które mogą to ułatwić. Jednym z nich jest wymiana starego, niesprawnego pieca na urządzenie przyjazne dla środowiska. Domy można ogrzewać m.in. za pomocą pomp ciepła, ogrzewania elektrycznego, gazowego czy też olejowego, a także korzystając z ciepła systemowego.

Każde z proponowanych rozwiązań ma swoje zalety i wady. Jedne cechują się bowiem dużym oddziaływaniem lokalnym, związanym z emisją pyłów, węglowodorów, dwutlenku siarki czy tlenków azotu w otoczeniu budynku, a inne negatywnie wpływają na środowisko tam, gdzie produkowana jest energia dostarczana do ogrzewanych budynków. W tabeli 1 porównano różne sposoby ogrzewania pod względem oddziaływania na środowisko.

Tab. 1. Wpływ sposobów ogrzewania na środowisko

  Węgiel kamienny Olej opałowy Ekogroszek Gaz ziemny Drewno
Ilość wyprodukowanego ciepła: 10 000 MJ
Ilość spalanego surowca 500 kg 250 kg 435 kg 334 m3 769 kg
Emisja dwutlenku węgla (CO2) [kg] 1000 1600 926 666,6 923
Emisja tlenków siarki (SOx) [kg] 7 0,2 4,17 0,03 0,08
Emisja tlenków azotu (NOx) [kg] 1,05 0,60 1,39 0,55 0,8
Emisja tlenku węgla (CO) [kg] 25 0,16 4,35 1 15,4
Emisja pyłu zawieszonego (PM) [kg] 5 0,10 4,35 Znikome 1,15
Emisja benzo(a)pirenu [kg] 0,0075 0,0025 0,001 Znikome Brak

Źródło: www.kalkulator.misja-emisja.pl

Należy pamiętać, że niezależnie od tego, jakiego wyboru sposobu ogrzewania dokonamy, najtańsza jest zawsze energia niewyprodukowana, zatem przede wszystkim warto rozważyć rozwiązania zmierzające do ograniczenia zapotrzebowania na energię, np. termomodernizację budynków.

Piec piecowi nierówny

Nie ma konieczności rezygnowania z węgla, ale warto zaopatrzyć się w piec z automatycznym podajnikiem paliwa, bądź tzw. kocioł zgazowujący. Badania pokazują, że emisja węglowodorów z takich urządzeń grzewczych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu razy mniejsza niż np. z pieca komorowego z ręcznym załadunkiem. Odnotowano znaczną redukcję emisji zanieczyszczeń z kotłów centralnego ogrzewania, opalanych paliwami stałymi (węglem i biomasą, zwłaszcza drewnem) po wprowadzeniu automatyzacji procesu spalania. W wyniku tego zabiegu zmniejszono emisję tlenku węgla, lotnych związków organicznych oraz pyłu o ponad  95%! Nie bez znaczenia jest również jakość węgla ? musi  być on wysokokaloryczny i niskozasiarczony. Jako paliw stałych należy stosować wyłącznie kwalifikowane sortymenty węgla kamiennego lub stałych biopaliw (pelet drzewny). O piec trzeba dbać, a więc użytkować go zgodnie z dokumentacją techniczną, a także dokonywać okresowych przeglądów, konserwacji i serwisowania.

By zmniejszyć emisję do powietrza, niezbędne jest regularne poddawanie kominów kontroli i czyszczeniu (co najmniej cztery razy w roku). Czyszczenie i kontrolę komina należy powierzyć  wyspecjalizowanym kominiarzom. Właściwa eksploatacja komina to lepsza ochrona środowiska ? mniejsza emisja zanieczyszczeń i wyższa sprawność energetyczna urządzeń grzewczych. W Polsce najpopularniejszym sposobem ogrzewania są piece wykorzystujące paliwa stałe: węgiel, drewno, a niekiedy nawet śmieci. W ten sposób blisko połowa Polaków ogrzewa swoje mieszkania, przyczyniając się do zanieczyszczeń powietrza. Sytuację zdecydowanie poprawią inwestycje w źródła ciepła, które są również inwestycjami w nasze zdrowie i poprawę jakości życia.

Koszty ogrzewania

Jednym z bardzo ważnych kryteriów, często decydujących o wyborze sposobu ogrzewania, są koszty. Zależą one od wielu czynników, w tym od ogrzewanej powierzchni budynku, izolacji cieplnej (ścian, okien, dachu), liczby mieszkańców, a także sposobu użytkowania systemu grzewczego. Na koszty wpływają także tzw. zapotrzebowanie na ciepło budynku (kWh) oraz rodzaj źródła ciepła. W przypadku starszych nieocieplonych domów zapotrzebowanie może wynosić 170-200 kWh/m2, a w odniesieniu do budynków ocieplonych ? 140-160 kWh/m2. Natomiast domy budowane obecnie, do ogrzewania wymagają 80-120 kWh/m2. Oznacza to, że w przypadku starszego, nieocieplonego budynku  o powierzchni 100 m2 zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 18 000 kWh/rok, natomiast po ociepleniu  ? 15 000 kWh/rok. Zatem obliczając koszty ogrzewania starego, nieocieplonego domu o powierzchni 100 m2, należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie budynku na ciepło (kWh/rok) oraz cenę jednostkową wybranego paliwa. Koszty ogrzewania w przeliczeniu na różne surowce zawiera tabela 2.

Tab. 2. Koszty ogrzewania w przeliczeniu na różne surowce

Sposób ogrzewania Roczny koszt ogrzewania (rok/brutto)
Gaz ziemny Kocioł starego typu 4770 zł
Kocioł tradycyjny 4015 zł
Kocioł kondensacyjny 3371 zł
LPG Kocioł kondensacyjny 6303 zł
Olej opałowy Kocioł tradycyjny 5819 zł
Kocioł kondensacyjny 5120 zł
Węgiel z podajnikiem ?ekogroszek? 2492 zł
Kocioł miałowy, grzałka elektryczna 2783 zł
Drewno Kocioł na pelet 2806 zł
Kocioł na drewno ? buk 1940 zł
Energia elektryczna Grzejniki akumulacyjne 4897 zł
Pompa ciepła ? powietrzna 2449 zł
Pompa ciepła ? gruntowa 1434 zł
Sieć ciepłownicza 2000 zł

Źródło: kotly.pl

Na koszty ogrzewania wpływają również działania termomodernizacyjne, do których zalicza się m.in. ocieplenie ścian, dachów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami oraz podłóg na gruncie, a także remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz usprawnienie wentylacji. Praktyka dowodzi, że pełna termomodernizacja starych, nieocieplonych domów może zredukować koszty ogrzewania nawet o połowę! Warto więc zainwestować w te działania, ponieważ koszty związane z inwestycją mogą się zwrócić już w ciągu kilku miesięcy. Przed zaplanowaniem prac termomodernizacyjnych warto przeprowadzić badania termowizyjne. Dzięki nim otrzymamy informacje  o aktualnym stanie budynku i poznamy miejsca, które wymagają szczególnej uwagi.

pobrane image003 herb

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach programu KAWKA oraz budżetu Miasta Opola.

Fot. Depositphotos/Suljo

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię