Trwa konkurs na komiks z cyklu „Historie leśne” 2011 pn. ?Woda czy ląd ? dylematy płazów?. Organizatorem konkursu jest Szkoła Leśna na Barbarce. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, I-III, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły średnie.

Celem konkursu jest: zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, ukazanie piękna i bogactwa przyrody, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szczególnie wśród  dzieci i młodzieży szkolnej, prezentacja bioróżnorodności obszarów leśnych i zwrócenie uwagi na zależności występujące w świecie przyrody.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola,  I-III, IV-VI szkoły podstawowej, gimnazja i szkoły średnie.

Konkurs będzie prowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a)    przedszkola – uzupełnienie kolorowanek,
b)    I-III klasy szkoły podstawowej – dokończenie historii komiksowej,
c)    IV-VI klasy szkoły podstawowej – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
d)    gimnazjum – wykonanie pełnej pracy komiksowej,
e)    szkoły ponadgimnazjalne – wykonanie pełnej pracy komiksowej.

Nagrodami w konkursie są książki o tematyce przyrodniczej i fotograficznej.

Zadaniem uczestników jest stworzenie historii rysunkowej, zawartej na 6 stronach formatu A5 (2 strony okładki + 4 strony komiksu). Na stronie powinno być nie więcej niż 4 rysunki – scenki, rysunek można wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem, flamastrem, teksty w komiksie powinny być pisane czarnym cienkopisem, tak aby były czytelne.

Prace należy wykonać indywidualnie. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, nigdzie nie publikowane. Do prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia /drukowanymi literami/- jest to warunek przyjęcia prac do konkursu.

Prace należy podpisać na odwrocie i przesłać w sztywnych opakowaniach lub składać bezpośrednio u organizatora: Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13 87-100 Toruń, tel. (56) 657 60 85 z dopiskiem "konkurs na komiks".

Terminarz:
•    nadesłanie prac /kolorowanki, dokończone historie komiksowe, pełne prace komiksowe/ do 11 listopada 2011 r. (liczy się data wpływu do Szkoły Leśnej na Barbarce)
•    informacja o wynikach konkursu – listopad 2011 r.
•    uroczyste podsumowanie konkursu – grudzień w Szkole Leśnej na Barbarce

Źródło: www.szkola-lesna.torun.pl

Jak rysować komiks?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię