Współczesna nauka, ale i praktyka dnia codziennego rozwija się w zawrotnym tempie w oparciu o wiele nowoczesnych technologii, za którymi często trudno nadążyć, poznać i stosować. Służą one wszechstronnemu rozwojowi społeczeństw ludzkich, ale też użytkowaniu i zachowaniu wartości przyrodniczych, w tym szczególnie ekosystemów leśnych.

Często proste rozwiązania stosowane w jednej branży, w innej mogą być nieznane i mogą mieć odkrywcze zastosowania. Ma to duże znaczenie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja ta prowadzona jest przez wiele środowisk, jednak z wielkim rozmachem i zaangażowaniem przez edukatorów leśnych, którzy wciąż poszukują najlepszych rozwiązań. Edukacja leśna, tak jak całe leśnictwo, jest otwarta na nowe propozycje i definiowanie podstawowych pojęć w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki z wielu dziedzin.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych
zapraszają na XIX Konferencję z cyklu „Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa”, która odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2014 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

XIX Konferencja służy doskonaleniu metod i narzędzi edukacji przyrodniczo-leśnej społeczeństwa poprzez promocję nowoczesnych technologii i rozwiązań dla prowadzenia edukacji leśnej. Las jest traktowany w sposób specjalny – jako leśne laboratorium, miejsce odkrywania świata nie tylko zmysłami, ale holistycznie, czyli także za pomocą poznania naukowego, wiedzy i rozumu.

XIX Konferencja przeznaczona jest dla edukatorów leśnych i animatorów edukacji przyrodniczej w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizacjach pozarządowych, a także przedstawicieli edukacji formalnej: nauczycieli, dydaktyków, naukowców i innych. Ma charakter ogólnopolskiego forum wymiany doświadczeń i poglądów.

Temat przewodni: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA EDUKACJI LEŚNEJ

Założenia
Intencją organizatorów konferencji jest zwrócenie uwagi na niewykorzystane dla prowadzenia edukacji leśnej zdobycze wielu dyscyplin oraz praktyczna prezentacja rozwiązań i koncepcji już stosowanych.

Pytania kluczowe

 •     Jak w nowoczesny i atrakcyjny sposób przedstawiać trudne pojęcia z dziedziny nauk leśnych?
 •     Czy i do jakiego stopnia edukatorzy leśni są gotowi wprowadzać na swoich zajęciach innowacyjne rozwiązania z innych dyscyplin nauki i praktyki?
 •     Czy nowe technologie są szansą czy zagrożeniem dla edukacji leśnej?
 •     Jak nowe technologie wpływają na proces uczenia się?

Główne cele konferencji

 •     Promocja praktycznych rozwiązań i doświadczeń naukowych użytecznych dla edukacji leśnej.
 •     Stymulowanie innowacyjnych rozwiązań w leśnictwie i edukacji leśnej.
 •     Poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych technologii dla zrównoważonego rozwoju.
 •     Budowanie interdyscyplinarnej współpracy między różnymi środowiskami.

Komitet Organizacyjny

 •     Dariusz ANDERWALD – SGGW LZD CEPL w Rogowie
 •     Małgorzata JAKIMIAK – ECOTONE
 •     Zuzanna NARUSZEWICZ – Centrum Edukacji Obywatelskiej
 •     Wiktor NATURSKI – Stowarzyszenie Edukatorów Leśnych
 •     Tomasz OGRODOWCZYK – Leśne Studio Filmowe ORWLP w Bedoniu
 •     Anna PIKUS – Wydział Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP
 •     Marek RZEŹWICKI – Stowarzyszenie Geocaching Polska
 •     Marta SAMULOWSKA – ESRI Polska
 •     Piotr WĘŻYK – WL UR w Krakowie

Więcej informacji: http://cepl.sggw.pl/konferencja/wzels/index.htm

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię