?Czysty Wołomin? to projekt realizowany przez gm.Wołomin we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia. Właśnie rusza jego kolejna, już szósta edycja pod hasłem ?Ocalić od zniszczenia?.

W największym skrócie całość podsumować można słowami: program edukacyjno-informacyjnego wsparcia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na terenie gminy Wołomin.
 
Zacznijmy jednak od początku. Już od 1999 r. Fundacja Nasza Ziemia prowadzi program „Czysta Gmina”. Do dziś z naszych doświadczeń i wsparcia w ramach programu skorzystało ponad 70 samorządów w całej Polsce. „Czysta Gmina” została w 2000 r. nagrodzona prestiżowym „Złotym liściem” ministra środowiska.
 
W 2004 r. Fundacja wraz z podwarszawską gm. Wołomin opracowały pierwszy znany nam program informacyjno-edukacyjny, realizujący gminny plan gospodarki odpadami – czyli program „Czysty Wołomin”.
 
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie realizacji ustawowych zadań gm. Wołomin, zawartych w prawodawstwie polskim, a zwłaszcza w Gminnym planie gospodarki odpadami, przyjętym Uchwałą nr XXI-94/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z 2 września 2004 r., ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, w tym: objęcie 100% populacji gminy systemową gospodarką odpadami oraz planową działalnością informacyjną i edukacyjną w zakresie gospodarki odpadami – dostarczenie i wyjaśnienie wszystkim kategoriom mieszkańców/użytkowników gminy „instrukcji obsługi” systemu gospodarki odpadami.
 
Rady na odpady
Ubiegłoroczna odsłona programu bardzo mocno skupiła się na gospodarce odpadowej. W ramach działań podejmowanych w projekcie przeprowadzono m.in. ekologiczną grę miejską przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, półkolonie z silnym akcentem edukacyjnym w zakresie ochrony środowiska dla młodzieży szkolnej gm. Wołomin, liczne konkursy (np. dotyczące zbiórki baterii), akcje edukacyjno-informacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu itp. Otwarto też tak zwany GRATO-PUNKT, czyli specjalne miejsce pozbywania się odpadów kłopotliwych dla mieszkańców.
 
Gminny Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych powstał przy Miejskim Zakładzie Oczyszczania w Wołomini. Każdy mieszkaniec miasta i gm. Wołomin może tam oddać wszelkiego rodzaju problematyczne odpady, np. świetlówki, rozpuszczalniki, zużyte oleje silnikowe, termometry rtęciowe, opakowania ze styropianu i wiele innych. Stworzenie takiego punktu wydaje się bardzo słuszne ze względu na fakt, że do Fundacji Nasza Ziemia niemal codziennie dzwoni ktoś, kto poszukuje informacji o tym, co zrobić z pewnymi rodzajami odpadów.
 
Z naszych doświadczeń wynika, że w społeczeństwu brakuje rzetelnej informacji dotyczącej tego, co począć z niektórymi grupami odpadów, pomimo zauważalnie rosnącej świadomości ekologicznej.
 
Budowa punktów, w których można oddać szczególnie uciążliwe odpady jest więc właściwa. Wyniki prowadzonej w GRATO-PUNKCIE zbiórki potwierdzają tę teorię. Tylko w pierwszym tygodniu jego działalności mieszkańcy Wołomina oddali: 76 farb i opakowań po farbach oraz olejach, trzy worki styropianu, 1,46 tony gabarytów, 2,11 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 59 kg akumulatorów i baterii oraz 1,07 tony opon.W celu podnoszenia świadomości i wiedzy mieszkańców gminy, zwłaszcza w zakresie odpowiedniego postępowania z odpadami komunalnymi, w ramach programu „Czysty Wołomin”przeprowadzona została kampania edukacyjno-informacyjna „Czysty Wołomin – rady na odpady.”
 
Zorganizowano szereg działań informacyjnych, skierowanych do mieszkańców oraz przeprowadzone zostały jesienne, bezpłatne zbiórki, m.in. opon oraz elektroodpadów. Działania te stanowiły wstęp do otwarcia wspomnianego GRATO-PUNKTU.
 
Rok lasów
Tegoroczna edycja programu przyjęła nieco inną formułę niż poprzednie. Nie zapomniano oczywiście o gospodarce odpadowej, jednak wiele działań szóstej edycji programu „Czysty Wołomin” zostało ukierunkowanych na przyrodę. Ogólnym celem całej kampanii jest inicjowanie i wdrażanie przedsięwzięć, których efektem będzie wzrost świadomości ekologicznej i poprawa stanu środowiska naturalnego (a co za tym idzie – jakości życia mieszkańców) z terenu gm. Wołomin.
 
Program zapewni m.in. odpowiednią edukację w zakresie różnych form ochrony przyrody w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które znaleźć można na terenie gminy, a także zwiększenie wiedzy mieszkańców na tematy związane z lasami – dlaczego są one istotne i jak należy je chronić. Zagadnienie lasów i ich ochrony wybrano nieprzypadkowo, gdyż 2011 r. został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Lasów.
 
Realizacja całego projektu pozwoli podnieść prestiż Wołomina jako miasta dbającego o ochronę środowiska oraz utrzymać pozycję lidera w woj. mazowieckim w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Działania, jakie zostaną podjęte w najnowszej odsłonie programu „Czysty Wołomin”, to np. konkursy: „Najpiękniejszy ogród roku 2011”, dla szkół – plastyczny oraz wiedzy ekologicznej, fotograficzny „Bioróżnorodny Wołomin”, zbieranie makulatury i baterii, gra terenowa z okazji obchodów Dnia Ziemi czy piknik ekologiczny oraz lokalna edycja akcji „Sprzątanie świata”.
 
Przykład Wołomina pokazuje, że wprowadzając selektywną zbiórkę odpadów, popartą dobrze zaplanowaną i skutecznie realizowaną akcją edukacyjną i informacyjną, można spodziewać się wymiernych, dużych korzyści.
 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów programu „Czysty Wołomin” będzie można znaleźć w serwisach internetowych (www.naszaziemia.pl, www.recykling.pl) oraz na oficjalnej stronie projektu (www.czystywolomin.pl) w trakcie ich realizacji. Program „Czysty Wołomin” współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Andrzej Białaś,
Fundacja Nasza Ziemia
Artykuł pochodzi z miesięcznika "Recykling", Numer 4/2011


Podczas poprzednich edycji programu zorganizowano dzień otwarty w sortowni odpadów dla mieszkańców gminy. fot. Archiwum Fundacji Nasza Ziemia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię