Ścieżka w Bachórcu koło Dubiecka zlokalizowana jest w rezerwacie torfowiskowym „Broduszurki”, na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Jest to jedyne torfowisko typu przejściowego i wysokiego w Parku.

Nazwa ścieżki
Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Winne-Podbukowina" (Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego)
Długość ścieżki
 
Czas przebycia
 ok. 1 h
Trasa (miasta)
Bachórzec k/ Dubiecka
Opis (krótki)

Występująca tu flora jest bogata i różnorodna. Zawiera elementy bagienne, leśne, łąkowe i pastwiskowe. Z ciekawszych gatunków roślin zaobserwować możemy tu: rosiczkę okrągłolistną, pływacza zwyczajnego, żurawinę błotną, borówkę bagienną, mech torfowiec, wełniankę pochwowatą, bagno zwyczajne, kruszczycę pospolitą i wiele innych. Bogaty świat roślinny i wielość ekosystemów sprzyja występowaniu wielu gatunków zwierząt..

Ścieżka leży na terenie rezerwatu "Broduszurki". Na szczególną uwagę zasługuje zbiorowisko boru bagiennego o specyficznych warunkach siedliskowych tj. dużej wilgotności, beztlenowości i kwaśnym odczynie. Powoduje on rozwój zespołów torfowiskowych korzystnych dla rozwoju rosiczki okrągłolistnej – drapieżnej rośliny chronionej.

Ponadto spotykamy tu: narecznicę grzebieniastą, gwiazdnicę bagienną, tojeść bukietową i wełniankę wąskolistną. Faunę reprezentują gady: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata i zaskroniec; płazy: ropucha szara, żaba wodna i moczarowa; ptaki: bażanty, kuropatwy, strumieniówka, pokrzewka, kokoszka wodna, dziwonia, kaczka krzyżówka, cyranka i cyraneczka; ssaki: lis, kuna leśna, sarna. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza "Winne-Podbukowina". Ścieżka wyposażona jest w miejsce wypoczynkowe, ławki i mostki.

Źródło: www.zpkprzemysl.pl

 

Występująca tu flora jest bogata i różnorodna. / Fot. ZPK Przemyśl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię