To tytuł kampanii edukacyjnej, realizowanej od października 2021 r., przez Miasto Gniezno. W jej ramach poruszono temat gospodarki odpadami, niskiej emisji, ochrony wód, a także ochrony bioróżnorodności. 

Celem przedsięwzięcia, skierowanego do mieszkańców miasta Gniezna było upowszechnianie wiedzy ekologicznej i przyrodniczej wśród mieszkańców miasta, a
w szczególności wśród dzieci i młodzieży. W ramach kampanii podejmowano główne tematy: prawidłowe zachowania w zakresie poprawnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, oszczędzania zasobów naszej Ziemi w tym życiodajnej wody, ochrony bioróżnorodności, niemarnowania żywności, niespalania odpadów, dbania o czyste powietrze oraz postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Wyżej wyznaczone cele realizowano głównie poprzez warsztaty dla dzieci i młodzieży. Łącznie przeprowadzono 120 godzin warsztatów w trzynastu przedszkolach (grupy dzieci pięcio-sześcioletnich) oraz w dziesięciu szkołach podstawowych. Łącznie
w warsztatach wzięło udział ponad 4000 uczestników.
Warsztaty obejmowały tematykę:
? źródeł zanieczyszczeń powietrza,
? skutków zanieczyszczeń powietrza,
? sposobów walki z zanieczyszczeniem powietrza,
? problemu porzucania odpadów w środowisku,
? segregacji odpadów,
? postępowania z odpadami problemowymi,
? oszczędzania wody,
? znaczenia wody w życiu i gospodarce człowieka.

Podczas warsztatów uczestnicy poznali zasady prawidłowej segregacji odpadów zgodnej z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przekonali się dlaczego warto segregować odpady jak zapobiegać powstawaniu odpadów, jaka jest droga postępowania z odpadami, co się z nimi dzieje po tym jak je wyrzucimy. Uczestnicy warsztatów poznali również największe zagrożenia dla człowieka, przyrody i środowiska, jakie występują podczas niewłaściwego postępowania z odpadami np. podczas spalania śmieci (niska emisja, zagrożenia zdrowotne itp.) wyrzucania odpadów niebezpiecznych, powstawania dzikich wysypisk, zanieczyszczenia wód, ziemi i powietrza, a także wpływu zanieczyszczeń na zanik bioróżnorodności. Podczas warsztatów odbywał się także praktyczny pokaz prawidłowej segregacji odpadów. 

W ramach kampanii zostały także przeprowadzone trzy konkursy ekologiczne. Dla grup przedszkolnych 5-6 latków z przedszkoli z terenu miasta Gniezna uczestniczących w warsztatach edukacyjnych ogłoszono konkurs, polegający na przygotowaniu przedstawienia scenicznego, wiersza, piosenki, bajki lub plakatu tematycznego w zakresie problematyki objętej warsztatami edukacyjnymi. Tematyka dotyczyła prawidłowej segregacji odpadów, niemarnowania żywności oraz zasobów Ziemi, ochrony bioróżnorodności, ochrony powietrza, a także podejmowania działań na rzecz ratowania Ziemi. 
Nagrodami w konkursie dla trzech zwycięskich przedszkoli były: komplety pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów w placówkach oświatowych wraz z plakatem o poprawnej segregacji i ilustrowanymi kartami odpadów oraz komplety nagród w postaci bajki edukacyjnej ?Tylko ptaki w powietrzu? oraz gry dydaktycznej ?Segregator? i ?Inkasent? dla dzieci ze zwycięskich grup przedszkolnych.

Uczniowie klas I-III zostały zaproszone do udziału w konkursie na przygotowanie przez klasę edukacyjnego kącika recyklingowego, zachęcającego dzieci, grono pedagogiczne oraz rodziców do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nagrodami w konkursie były zestawy pojemników do segregacji odpadów dla zwycięskich szkół wraz z plakatem o poprawnej segregacji i ilustrowanymi kartami odpadów oraz nagrody rzeczowe dla trzech zwycięskich grup dzieci w postaci: gry edukacyjnej ?Inkasent?. 

Z kolei uczniowie klas IV-VIII zostali zaproszeni do udziału w konkursie, którego celem było przygotowanie przez ucznia pracy plastycznej, filmu lub prezentacji multimedialnej o tematyce poruszanej w czasie warsztatów tj. prawidłowa segregacja odpadów, niemarnowanie żywności oraz zasobów Ziemi, ochrona bioróżnorodności, ochrona powietrza, podejmowania działań na rzecz ratowanie Ziemi. Laureaci zostali nagrodzeni trzema kompletami nagród: I miejsce: torba ekologiczna, słuchawki bezprzewodowe, głośnik, bidon, gra dydaktyczna ?Segregator? oraz II i III miejsce: zestawy składające się z torby ekologicznej, gry dydaktycznej ?Segregator?, bidonu, a także głośnika bezprzewodowego.

Elementem kampanii było także przeprowadzenie imprezy ekologicznej EKOFESTYN dla osób dorosłych, na której prowadzono warsztaty w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, wpływu niskiej emisji na zdrowie człowieka, niemarnowania żywności
i zasobów Ziemi, w tym życiodajnej wody oraz wykorzystania wód opadowych
i roztopowych, a także konkurs wiedzy ekologicznej. W ramach imprezy ekologicznej uczestnikom przekazano ekologiczne torby wielokrotnego użytku w ilości 200 szt. oraz nagrody w konkursie wiedzy dla trzech finalistów w postaci trzech kompletów pojemników do segregacji odpadów wraz z plakatem o poprawnej segregacji odpadów komunalnych.

GALERIA ZDJĘĆ

Archiwum Abrys

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię