Zbiórka baterii i akumulatorów oraz kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych nawyków poprzez działania praktyczne oraz uświadomienie im zagrożeń, wynikających
z nieprawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi to cele Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół ?Zbieraj baterie!?.

Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, a trzeba wiedzieć, że tylko jedna z nich może zanieczyścić 400 litrów wody lub m3 gleby. Baterie zawierają metale ciężkie – ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć, oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Jeśli trafią na wysypisko, z nieszczelnej baterii toksyczne substancje przenikają do wody i gleby, a dalej do pożywienia.

Z tą chwilą stają się zagrożeniem dla ludzi. Przykładowo – związki ołowiu mają negatywny wpływ na stan zdrowia organizmów żywych, rozwój roślin i procesy zachodzące w środowisku wodnym. U ludzi ołów uszkadza praktycznie wszystkie komórki i narządy. Jest szczególnie niebezpieczny dla dzieci i młodzieży. Inny pierwiastek zawarty w bateriach – kadm, po dostaniu się do organizmu, magazynowany jest w wątrobie, nerkach , trzustce, jelitach oraz płucach. Powoduje anemię i choroby kostne. Rtęć natomiast, zaburza funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego. Lista zagrożeń jest naprawdę długa… Dlatego nalezy działać, aby eliminować jak najwięcej zużytych baterii z naszych domów i otoczenia. Przetworzone stają się cennym surowcem wtórnym!

Organizatorzy w ramach programu przekażą bezpłatnie każdej zgłoszonej do Programu placówce oświatowej pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz wyjątkowe materiały edukacyjne, m.in. plakat edukacyjny dla dzieci i młodzieży, folder informacyjny o bateriach dla nauczycieli "Bateryjne ABC", informator o programie wraz z katalogiem nagród, tematyczne konspekty lekcji dla nauczycieli.

Przystępując do programu, każda ze szkół decyduje się na korzystanie z bezpłatnych materiałów oraz do prowadzenia zbiórki zużytych baterii. Pod koniec każdego z semestrów, w czasie tzw. Miesiąca Finałowego zbiórka baterii powinna być wsparta dodatkowymi działaniami ze strony nauczycieli np. lekcją tematyczną, projekcją filmu, czy wycieczką połączoną z wykładem – dzięki temu wzrośnie motywacja i zaangażowanie dzieci i ich rodziców w akcję zbierania tych niebezpiecznych dla środowiska odpadów. Tym samym szkoła zdobędzie więcej punktów w Programie i podniesie swoje szanse na otrzymanie atrakcyjnej nagrody – laptopa, kamery cyfrowej, aparatu fotograficznego itp.

Organizatorem Programu jest firma Biosystem Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku z Krakowa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię