Trwa XIII edycja konkursu „Z ekologią bez granic”, tematem tegorocznej edycji jest ?Las i jego mieszkańcy?. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalno-wychowawczych Polski, a także z ośrodków polonijnych.

Tematem kolejnej edycji konkursu jest las ze wszystkimi swoimi mieszkańcami. To złożony ekosystem pełen różnorodnych powiązań. Las to miejsce wypoczynku i relaksu, ale trzeba o niego dbać.  Uczestniku konkursu przekaż nam swoje wrażenia, emocje, spostrzeżenia!

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić dwie prace. Praca musi być opisana na odwrocie: imieniem i nazwiskiem, nazwą placówki, opiekunem, adresem oraz telefonem . Prace zbiorowe nie będą przyjmowane. Prace można przygotować w 5 kategoriach:
1. fotografia (barwna lub czarno-biała o wymiarach min. 15×21 cm ),
2. rzeźba (do 1 m wysokości)- wyłącznie z materiału naturalnego
3. malarstwo (dłuższy bok – max. 1 m, preferowany format A3)
4. praca plastyczna w technice dowolnej,
5. poezja –  1-2 utwory.
Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, które składać się będzie ze znanych bydgoskich artystów plastyków, fotografików i filologów. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród, w tym nie przyznanie nagród głównych-statuetek. Przewiduje się nagrody specjalne przyznawane przez K-PCEE.

Prace należy przesłać na adres:

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ,
 UL. GDAŃSKA  173-175, 85 – 674 BYDGOSZCZ

do 30 października 2010 r. koniecznie z dopiskiem „Z ekologią bez granic”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2010 roku. Prace po ocenie i ekspozycji, nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów. Najlepsze z nich mogą zostać opublikowane w prasie. Nadesłanie prac jest równoznaczne uznaniem powyższego regulaminu.
 

Zdjęcie z ubiegłorocznej edycji. / Fot. CEE

Zdjęcie z ubiegłorocznej edycji. / Fot. CEE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię