Szkoła Liderów i Edukatorów Przyrody skierowana jest do przyrodników, pasjonatów przyrody, nauczycieli, animatorów, pedagogów, studentów oraz każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczej  oraz pragną swoją drogę zawodową przynajmniej częściowo związać ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie i szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi i przyrodniczymi.

Jednym z podstawowych celów naszego stowarzyszenia jest efektywna, pozaszkolna edukacja przyrodnicza. Edukując chcemy uwrażliwiać, zarażać i wzbudzać pasję do otaczającego nas świata i przyrody. Działając zgodnie z naszą misją: Poznaj, Pokochaj, Pomóż, pragniemy również motywować do działania na rzecz ochrony przyrody i całej bioróżnorodności ? jeśli nie na wielką skalę, to choćby we własnym ogródku.

Uczymy poprzez bezpośrednie obcowanie z przyrodą, aktywizację i zabawę – im bardziej niestandardowo, tym lepiej. Edukujemy  każdego – dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, osoby wykluczone i niepełnosprawne. I wszędzie ? w szkołach, ośrodkach socjoterapeutycznych, szkołach specjalnych, bibliotekach, spółdzielniach mieszkaniowych, na Stadionie Narodowym, a nawet w? zakładach karnych.

By nasze działania edukacyjne mogły w jeszcze większym stopniu przyczynić się do ochrony przyrody oraz wzrostu świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczeństwa, postanowiliśmy rozwinąć sieć współpracy regionalnej w oparciu o stworzenie zespołu Liderów i Edukatorów Regionalnych w całej Polsce. W tym celu zdecydowaliśmy się zorganizować Szkołę Liderów i Edukatorów Przyrody.

W ramach Szkoły pragniemy wyedukować, przeszkolić  i przygotować 21 osób ? po jednej lub dwie osoby na województwo. Po przebytych szkoleniach i praktykach rozpoczną one długofalową współpracę z naszym stowarzyszeniem jako Liderzy i Edukatorzy, wspólnie z nami będą popularyzować idee na pTAK! oraz rozwijać działania edukacyjne i przyrodnicze w swoim regionie.

Kto może zostać uczestnikiem?
Szkoła Liderów i Edukatorów Przyrody skierowana jest do przyrodników, pasjonatów przyrody, nauczycieli, animatorów, pedagogów, studentów oraz każdego, kto chce poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji przyrodniczej  oraz pragną swoją drogę zawodową przynajmniej częściowo związać ze stowarzyszeniem Ptaki Polskie i szeroko pojętymi działaniami edukacyjnymi i przyrodniczymi.

Organizacja szkoleń
– Trzy 4-dniowe weekendy szkoleniowe (czwartek ? niedziela) ? łącznie 12 dni warsztatów,
– Grupa: 21 osób,
– Termin: listopad 2014 ? kwiecień 2015,
– Miejsce: szkolenia odbędą się w miejscach o dużych walorach przyrodniczych. Planowane są dwie lokalizacje, w których Ptaki Polskie realizują liczne działania edukacyjne oraz duże projekty związane z czynną ochroną gatunków i siedlisk przyrodniczych: Goniądz nad Biebrzą (Biebrzański Park Narodowy) i Witnica nad Wartą (Park Narodowy ?Ujście Warty?).

Co zapewniają organizatorzy?
– udział w Szkole jest całkowicie bezpłatny – w ramach organizowanych szkoleń pokrywamy koszty dojazdów, wyżywienia i noclegów,
– materiały szkoleniowe i edukacyjne, pomoce dydaktyczne, gotowe scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne do prowadzenia zajęć, w tym pakiet edukacyjny Bądź na pTAK! dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– wynagrodzenie w ramach przeprowadzenia 30 godzin warsztatów przyrodniczych w szkołach bądź innych ośrodkach edukacyjnych,
– pomoc i szerokie wsparcie merytoryczne, pedagogiczne oraz organizacyjne, poparte latami doświadczeń i praktyki,
– wyjątkową współpracę oraz najlepsze warunki wzrostu i osobistego rozwoju.

Metody pracy
Szkolenia będą miały charakter głównie warsztatowy, z wykorzystaniem praktycznych metod nauczania i w oparciu o konkretne zadania, czyli tzw. ?case’y?. Częściowo będą również uzupełniane wykładami teoretycznymi i prezentacjami multimedialnymi. Pracować będziemy zarówno w sali szkoleniowej, jak i w terenie.

Program szkoleń
Cykl planowanych szkoleń obejmować będzie następujące obszary:

1.     Trening umiejętności społecznych i kreatywności.
Zajęcia koncentrować się będą przede wszystkim na umiejętnościach miękkich i treningu kreatywności. Będą miały charakter interaktywnego warsztatu zespołowego. Zgodnie z założeniami metodologicznymi, szkolenie to będzie realizowane z wykorzystaniem metod zmierzających do budowania możliwie największej dynamiki procesów grupowych oraz zaangażowania osobistego, gdzie najważniejsze to: gry i ćwiczenia symulacyjne, techniki audio-video, dyskusje i analizy.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów:
– Skuteczna komunikacja jako podstawowe narzędzie Lidera,
– Sztuka autoprezentacji i prezentacji,
– Sztuka motywowania i angażowania grupy,
– Konflikt i sytuacje trudne w procesie edukacji,
– Rola Lidera,
– Budowanie relacji,
– Praca w zespole ? sztuka budowania zespołu i promowanie współpracy,
– Skuteczne negocjacje.

2.     Edukacja przyrodnicza na pTAK!
Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia edukacyjnych zajęć przyrodniczych skierowanych do różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży, dorosłych) i społecznych, opracowywania scenariuszy lekcyjnych, pracy z pomocami dydaktycznymi oraz tworzenia indywidualnej oferty edukacyjnej. Podczas warsztatów uczestnicy w swoim własnym gronie prowadzić będą przykładowe zajęcia edukacyjne.

Szkolenie dotyczyć będzie m.in. następujących obszarów:
– Podstawy pedagogiki oraz zagadnienia z zakresu psychologii dziecka,
– Pozaszkolne, niekonwencjonalne metody i techniki pracy w edukacji przyrodniczej,
– Edukacja outdoorowa,
– Edukacja ekologiczna a kultura i sztuka,
– Rola i misja Edukatora ? jaki powinien być idealny Edukator,
– Niestandardowa edukacja przyrodnicza a szkoła – współpraca ze szkołami i innymi ośrodkami edukacyjnymi,
– Podstawowa wiedza przyrodnicza (np. rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt, podstawy ich biologii i zastosowań).

3.     Warsztaty i wycieczki terenowe w praktyce.
Poznanie i doskonalenie metod i umiejętności pracy w terenie z wykorzystaniem dostępnych środowisk (las, woda, bagna, łąka itp.), z uwzględnieniem czterech pór roku oraz różnych warunków pogodowych – praca ze sprzętem badawczym, gry i zabawy przyrodnicze, gry terenowe

4.     Pozyskiwanie funduszy.
Szkolenie skupiać się będzie na szerokiej wiedzy dotyczącej dostępnych źródeł dofinansowania (ogólnokrajowych i międzynarodowych) oraz sposobach pozyskiwania funduszy na projekty i działania bezpośrednio związane z ochroną przyrody, komunikacją czy edukacją. Zajęcia w dużym stopniu będą miały również charakter warsztatowy i dotyczyć będą przygotowywania aplikacji, budżetu i matrycy logicznej projektu na bazie istniejących funduszy i dostępnych aplikacji. W ramach pozyskiwania środków z innych źródeł, zostaną także omówione i przećwiczone techniki dotyczące działań fundraisingowych oraz sponsoringu.

5.     Idea na pTAK!
Szkolenie to przybliży i wyjaśni misję stowarzyszenia Ptaki Polskie, którą zawarliśmy w trzech słowach: Poznaj, Pokochaj, Pomóż. Dotyczyć będzie historii, działań, osiągnięć i celów stowarzyszenia oraz metod, jakimi chcemy je zrealizować i kodeksu etycznego, którym kierujemy sie na codzień. Uczestnicy poznają strukturę i komunikację wewnętrzną organizacji oraz podstawowe zasady działania w obszarze ngo – na przykładzie naszych doświadczeń i projektów. Skupimy się szczególnie na samej Kampanii Bądź na pTAK! oraz akcji edukacyjnej Szkoła na pTAK!, ich celach, sukcesach i roli Liderów i Edukatorów Regionalnych w ich realizacji.

Prowadzący
Warsztaty, wykłady oraz zajęcia terenowe prowadzone będą przez doświadczonych i wysoko wyspecjalizowanych trenerów i znawców w dziedzinie przyrody, edukacji przyrodniczej, pozyskiwania funduszy, psychologii i pedagogiki, którzy na stałe współpracują z Ptakami Polskimi.

Warsztaty edukacyjne w szkołach
Wszystkie osoby, które ukończą cykl szkoleń, będą miały za zadanie przeprowadzić 30 warsztatów przyrodniczych w szkołach bądź innych ośrodkach edukacyjnych w swoim regionie. Wszystkie warsztaty będą musiały odbyć się w okresie od marca 2015 do kwietnia 2016.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na Lidera i Edukatora Regionalnego, należy wypełnić i wysłać Formularz rekrutacyjny online do 15 września 2014. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami, które zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. O przyjęciu do Szkoły decydować będzie pomyślne przejście całego procesu rekrutacyjnego.

Listę osób, które zakwalifikują się do Szkoły Liderów i Edukatorów Przyrody będzie podana 20 października 2014.

Działania składające się na Szkołę Liderów i Edukatorów Przyrody zostały zrealizowane przez organizację Ptaki Polskie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Wiedzy i Edukacji Przyrodniczej, etap 3. – dzięki dofinansowaniu pochodzącemu z Programu Operacyjnego pn.: ?Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów? w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska.

Formularz rekrutacyjny

Organizatorem szkoleń jest Stowarzyszenie Ptaki Polskie.

Osoba do kontaktu:
Ewa Stróżniak – Koordynatora ds. Edukacji, tel. 887 747 737, [email protected]

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię