Budowanie świadomości ekologicznej oraz zachęcenie młodych ludzi do pogłębiania wiedzy na temat obszarów Natura 2000 w Polsce to główne cele konkursu dziennikarskiego dla studentów. Konkurs skierowany jest w szczególności do studentów dziennikarstwa oraz nauk przyrodniczych. Zgłosić pracę może jednak każdy, kto interesuje się ochroną przyrody i chciałby sprawdzić swój warsztat pisarski – jedynym warunkiem jest studiowanie na uczelni wyższej.

Konkurs „W poszukiwaniu Natury 2000” jest kolejnym działaniem w ramach kampanii „Poznaj swoją Naturę”, organizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

„Konkurs ma zainspirować przyszłych dziennikarzy do podejmowania w swojej pracy tematów związanych z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 i z ochroną zagrożonych w skali Europy gatunków i siedlisk. – Chcielibyśmy, aby materiały, które powstaną pogłębiły wiedzę Polaków na temat samych obszarów Natura 2000 i jednocześnie przekonały ich do docenienia piękna oraz wyjątkowości polskiej przyrody – mówi Agnieszka Zdanowska, Naczelnik Wydziału ds. Projektów i Krajowej Sieci: „Środowisko dla Rozwoju” w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. – Swoje prace mogą przesyłać studenci kierunków przyrodniczych, dzieląc się swoją wiedzą na temat zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz wszyscy studenci eko-pasjonaci mający lekkie pióro i chcący zarazić innych swoją pasją odkrywania piękna rodzimej przyrody” – dodaje.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie materiału promującego ideę ochrony przyrody w ramach  Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Artykuły powinny zawierać od 3 do 5 tysięcy znaków ze spacjami, natomiast materiał audiowizualny powinien trwać maksymalnie 5 minut.

Prace można zgłaszać do 30 listopada 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2014 r. Zwycięskie prace zostaną wyłonione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne.
Patronami medialnymi konkursu są portale: ekologia.pl oraz dlastudenta.pl.

Inną ciekawą inicjatywą jest konkurs „Młodzieżowe Debaty Oksfordzkie o Naturze 2000”! Jego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród młodzieży oraz zachęcenie jej do poznawania cennych i zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną na obszarach Natura 2000 w Polsce.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w szczególności do tych, którzy interesują się ochroną przyrody oraz chcą spróbować swoich sił w merytorycznej dyskusji na temat sieci Natura 2000.

Każda szkoła może zgłaszać do udziału w konkursie 11-osobowe zespoły, w skład których wchodzą uczniowie oraz nauczyciel pełniący funkcję opiekuna grupy. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym etapie uczestnicy muszą przygotować konspekt debaty oksfordzkiej, zawierający m.in.  propozycję tezy oraz uzasadnienie jej wyboru. Temat debaty ma dotyczyć Natury 2000. Konspekty debat można zgłaszać do 17 października 2014 r. Do drugiego etapu zostanie zaproszonych 10 najlepszych zespołów. Zadaniem uczniów będzie przeprowadzenie debaty oraz przygotowanie pisemnej i fotograficznej relacji z wydarzenia. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za udokumentowanie dyskusji w formie krótkiego filmu.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2014 r. Zwycięska debata zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Kampania „Poznaj swoją Naturę” to kolejna inicjatywa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, której celem jest popularyzacja wiedzy i dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi współistnienia człowieka z przyrodą w obszarach Natura 2000.

Szczegóły dotyczące projektu oraz samego konkursu dostępne są na stronie www.poznajnature.pl oraz portalu Facebook: www.facebook.com/poznajnature . Konkurs jest organizowany przez  organizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Projekt nr Life 10 INF 677 pn. Ogólnopolska kampania informacyjno-promocyjna „Poznaj swoją Naturę” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków instrumentu finansowego Life+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plakat_1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię