Jedną z form działalności instytucji jest szeroko pojęta edukacja skierowana głównie do uczniów wszystkich szczebli szkół oraz osób dorosłych. Przy Aboretum istnieje także Ogród Dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych zwany Ogrodem Sensualnym.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach

Bolestraszyce 130

37-700 Przemyśl

tel. 016/ 671 64 25,  571 64 25

e-mail  [email protected]

strona www.bolestraszyce.com

Działalność edukacyjna realizowana jest przez wyodrębnioną jednostkę, jaką jest Centrum Edukacji Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego. Centrum prowadzi i organizuje różne formy i metody przekazania wiedzy. Są to: lekcje przyrodnicze i muzealne, odczyty, prelekcje, wykłady, konkursy przyrodnicze, pogadanki, plenery i prezentacje z zakresu dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego i ekologii. Prowadzone są także kursy przyrodnicze oraz praktyki, szkolenia i warsztaty. Centrum współpracuje z wieloma placówkami oświatowymi, kulturalnymi, mediami, samorządem lokalnym w zakresie popularyzowania i promowania kultury i przyrody, a także organizowania i nadzorowania obsługi konferencji, imprez kulturalnych i edukacyjnych oraz sympozjów i sesji naukowych.

Tematyka proponowanych zajęć jest różnorodna: przyrodnicza, ekologiczna, ogrodnicza i historyczna. Tematy zajęć, ich treść oraz forma nawiązuje oraz poszerza programy nauczania realizowane w szkołach, a sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku i umiejętności uczniów. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. rozpoznawać różne gatunki roślin, zwierząt, poznają historię zabytkowych założeń dworsko-ogrodowych, poznają i utrwalają wiadomości z zakresu budowy morfologicznej roślin oraz ich przystosowania do środowiska życia. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnych aktywnych metod twórczych w taki sposób, iż uczestnicy uczą się logicznego, samodzielnego myślenia oraz wyciągania właściwych wniosków z prowadzonych obserwacji.

Jedną z podstawowych form działalności Arboretum jest organizacja wystaw stałych i czasowych.

Ogród Dydaktyczny dla osób niepełnosprawnych zwany Ogrodem Sensualnym (sensualny, czyli odbierany za pomocą zmysłów) został wybudowany na terenie Arboretum w 2007 r. Zgromadzono w nim rośliny oddziałujące na wszystkie zmysły poznawcze człowieka i przystosowano do swobodnego, sprawnego i samodzielnego poruszania się przez osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z ograniczoną możliwością ruchową, osoby starsze oraz inne osoby z różnymi dysfunkcjami wzroku.

Źródło: www.bolestraszyce.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię