Ośrodek jest wyposażony m.in. w salę edukacyjną, sprzęt audio video, kasety i płyty DVD z filmami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, biblioteczkę z literaturą fachową i wystawę geologiczną.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny”

ul. Leśnicka 10

47-150 Góra Św. Anny. 
 

Tel.  077/ 461 50 74

E-mail [email protected]

Strona internetowa:  www.zopk.pl
 

Ośrodek działa na terenie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. Ośrodek jest wyposażony w salę edukacyjną na 48 osób, sprzęt audio video, kasety i płyty DVD z filmami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, biblioteczkę z literaturą fachową, wystawę geologiczna, na zewnątrz – w siedziska dla małej grupy i płytę z warstwą wapienia muszlowego wraz z opisem. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali edukacyjnej Ośrodka, natomiast praktyczne  w terenie. Edukacja terenowa odbywa się najczęściej na wyznaczonych ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych  oraz  na szlakach turystycznych i ścieżkach rowerowych.
 
Edukacja ekologiczna jest prowadzona przez ten ośrodek w nastepujących formach:

  • zajęcia poszerzające i uzupełniające obowiązkowe programy nauczania,
  • pogadanki, prelekcje, wykłady propagujące walory przyrodnicze, krajobrazowe i  kulturowe,
  • konkursy wiedzy przyrodniczej, olimpiady ekologiczne i quizy przyrodnicze,
  • imprezy z okazji Dnia Ziemi, Dni Lasu i Zadrzewień, Sprzątania Świata,
  • konkursy fotograficzne,
  • pomoc w przygotowaniu prac dyplomowych i magisterskich, przygotowaniu konkursów przyrodniczych, pisaniu referatów,
  • rajdy piesze i rowerowe,
  • wycieczki po ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych,
  • pokazy filmów przyrodniczych,      
  • udostępnianie ekspozycji przyrodniczej i księgozbioru. 

Zajęcia terenowe na ścieżce prowadzi bezpłatnie pracownik parku. Potwierdzeniem odbycia zajęć terenowych jest karta wypełniona przez obie strony. Godziny otwarcia ośrodka: przez cały rok od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15. Czas trwania zajęć: w zależności od wybranej formy zajęć od 1- 8 godz. dziennie. Zajęcia mogą obejmować 2-3 dni, ale istnieje konieczność wcześniejszego uzgodnienia.

Zajęcia są prowadzone dla wszystkich grup wiekowych. Zalecana wielkość grupy – do 45 osób.

Dojazd: pociągiem do stacji Zdzieszowice, a następnie czarnym szlakiem pieszo 6km ok. 1   godz., lub do stacji Strzelce Opolskie lub autobusem PKS ze Zdzieszowic, Strzelec Opolskich, Krapkowic, Kędzierzyna –Koźla i Opola, samochodem autostradą A4 z kierunków Katowice i Wrocław- zjazd w Gogolinie lub  Olszowej.

Źródło: www.gsa.zopk.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię