Zajęcia dotyczące flory i fauny lasu. / Fot. Nadleśnictwo Nowogard

Święto Drzewa na terenie ośrodka. / Fot. Nadleśnictwo Nowogard

Obiekt odwiedziła nawet grupa szwedzka. / Fot. Nadleśnictwo Nowogard

Konkurs wiedzy leśnej. / Fot. Nadleśnictwo Nowogard

Zielona Kuźnia w Płotkowie położona jest w samym sercu lasu, w środku Puszczy Goleniowskiej, pośród wspaniałych starodrzewi buka i dęba z urokliwą rzeką Trzechelską Strugą oraz zarastającymi śródleśnymi jeziorkami.

Nadleśnictwo Nowogard
Ul. Radosława 11
72-200 Nowogard
tel./fax. 091 39 20 640 / 091 39 20 982 
e-mail: [email protected]

 Izba jednorazowo mieści ok. 80 osób, wyposażona jest w drewniane stoły, ławki, sprzęt multimedialny, duży grill wykorzystywany do przyrządzenia posiłku i zaplecze sanitarne.
Obiekt wybudowano w ramach projektu współfinansowanego z EFRR w ramach Programu INTERREG III A Polsko-Niemieckiego Pogranicza na obszarze Krajów Związkowych Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia oraz Polska (Województwo Zachodniopomorskie). Beneficjentem programu jest Nadleśnictwo a partnerami: Urząd Miejski w Nowogardzie, Peenetal – schule Gutzkow, Liga Ochrony Przyrody, Związek Drużyn w Nowogardzie oraz Polski Czerwony Krzyż.
Zielona Kuźnia położona jest w samym sercu lasu, w środku Puszczy Goleniowskiej, pośród wspaniałych starodrzewi buka i dęba z urokliwą rzeką Trzechelską Strugą oraz zarastającymi śródleśnymi jeziorkami. Izba jednorazowo mieści ok. 80 osób, wyposażona jest w drewniane stoły, ławki, sprzęt multimedialny, duży grill wykorzystywany do przyrządzenia posiłku i zaplecze sanitarne. Obiekt cały czas doposażany jest w urządzenia oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć tj. tablice informacyjne, gabloty z owadami oraz pędami roślin. 

Projekt kierowany jest bezpośrednio do dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców oraz  szeroko rozumianej społeczności lokalnej polskiej i zagranicznej i ma na celu:

  1. nawiązanie i utrwalenie więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi
  2. budowę świadomości ekologicznej wśród młodzieży,
  3. nauczanie młodzieży podstawowych zasad i wartości leżących u podstaw społeczności lokalnej to jest: poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności oraz odpowiedzialności za stan przyrody
  4. przyczynianie się do promowania rozwiązań służących ochronie przyrody i racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów środowiska naturalnego

Podstawą zaplecza merytorycznego jest bogactwo przyrody które stanowi bezcenny argument by właśnie w tym miejscu realizować edukację przyrodniczą, ekologiczną i zdrowotną. 
W pobliżu obiektu znajdują się drzewostany z charakterystyczną dla nich florą i fauną. Po zapoznaniu się z nimi odwiedzający wzbogacają swoją wiedzę o tematykę z zakresu pracy leśnika, jak również znajdujące się nieopodal obiektu, zarastające jeziorka ustanowione jako użytek ekologiczny, gdzie zobaczymy rośliny i zwierzęta takie jak Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia), Pięciornik błotny (Comarum palustre), Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) itp.

Zajęcia w Zielonej Kuźni prowadzone są poprzez różne współpracujące z nadleśnictwem bądź partnerami organizacje i jednostki. W ramach zadań objętych programem edukacji, nadleśnictwo organizuje liczne konkursy o tematyce leśnej. Ponadto wśród innych form edukacji odbywających się na terenie Kuźni przeważają pogadanki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, zagospodarowania lasu oraz turystyki. Odwiedzający obiekt preferują zajęcia oparte na aktywnych metodach nauczania. Dużym powodzeniem cieszą się tez warsztaty ekologiczne oraz rajdy rowerowe realizowane przez urzędy i inne podmioty współpracujące promujące zdrowe życie.

Informacje organizacyjne

Rezerwacja obiektu odbywa się w formie pisemnej, tematyka i charakter zajęć powinna zostać uzgodniona z pracownikiem Nadleśnictwa. Rezerwacja nie później niż dwa tygodnie przed wydarzeniem. Zgodnie z regulaminem obiektu, po zakończonych zajęciach należy dostarczyć do Nadleśnictwa sprawozdanie, listę obecności uczestników przedsięwzięcia (zgodne ze wzorcem) oraz zdjęcia. 

źródło: http://www.szczecin.lasy.gov.pl/web/nowogard/43

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię