Wystawa ptaków i zwierząt Puszczy Noteckiej. / Fot. Nadleśnictwo Międzychód

Diorama Puszczy Noteckiej. / Fot. Nadleśnictwo Międzychód

Budynek ośrodka. / Fot. Nadleśnictwo Międzychód

W Ośrodku znajduje się sala przystosowana do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej, wyświetlania filmów, prezentacji. Umożliwia spotkania dzieci i młodzieży z leśnikami, organizowanie tematycznych pogadanek, konkursów.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec
Nadleśnictwo Międzychód
Przedlesie 12
64-400 Międzychód
Tel./fax: (095) 748 20 91  lub  20 92

Nadleśnictwo Międzychód od 2004 roku wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka” na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Ośrodek Edukacji Ekologicznej Mokrzec powstał w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Uroczyste otwarcie nastąpiło 15.11.2010 r. Ośrodek mieści się w siedzibie byłej leśniczówki, jednym z niewielu budynków  pozostałych po nieistniejącej już, największej wsi puszczańskiej Radusz. 

Głównym założeniem i celem otwarcia Ośrodka jest:

 1. Promowanie sieci Natura 2000
 2. Przekazanie wiedzy na temat historii Puszczy Noteckiej oraz uwrażliwienie na wartości kulturowe regionu i kształtowanie emocjonalnego związku z rodzinnymi stronami
 3. Promowanie współczesnego leśnictwa oraz kultury i historii leśnictwa.
 4. Promowanie idei zrównoważonego rozwoju.
 5. Dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i krajobrazowej Puszczy Noteckiej, zapoznanie z fauną i florą tego obszaru.
 6. Podnoszenie świadomości ekologicznej, szerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody.
 7. Uświadamianie współzależności między człowiekiem, społeczeństwem a przyrodą.
 8. Upowszechnianie wiedzy na temat zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
 9. Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz kształtowanie zachowań przyjaznych środowisku.

W Ośrodku znajduje się sala przystosowana do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji leśnej, wyświetlania filmów, prezentacji.  Umożliwia spotkania dzieci i młodzieży z leśnikami, organizowanie tematycznych pogadanek, konkursów. Pomieszczenie uatrakcyjnia wystawa charakterystycznych gatunków ptaków i ssaków z wilkiem na czele. Interaktywna mapa Puszczy Noteckiej pozwala zdobyć wiele ciekawych informacji na temat leśnych mieszkańców Puszczy, ochrony PPOŻ, sieci Natura 2000, łowiectwa, rezerwatów przyrody.  Oprócz tego w sali można podziwiać trofea myśliwskie, różne zdjęcia oraz inne pamiątki przekazane przez Koła Łowieckie znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Międzychód. Jednorazowo Ośrodek jest w stanie przyjąć 30 osób.
Wejście do budynku, jak i pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
W kolejnych pomieszczeniach znajdują się ekspozycje związane z historią pracy leśników, historyczne zdjęcia, narzędzia, dystynkcje leśników, dokumenty, rower służbowy leśniczego, stare mapy, diorama Puszczy Noteckiej, tablice edukacyjne dotyczące rozkładu odpadów oraz zanieczyszczeń powietrza, gabloty ze szkodnikami  leśnymi, gra „Koło fortuny”. Szczególne miejsce zajmuje wystawa skupiająca pamiątki po nieistniejącej już, wsi Radusz powstałej na prawie olęderskim. Tabliczki z numerami domów, kawałki porcelany, przedmioty użytkowe,  dokumenty, zdjęcia są jedynie echem tętniącej życiem wsi. Wystawa pozwala na chwilę przenieść się do XIX i początków XX wieku do Radusza. Ośrodek jest bardzo malowniczo położony wśród puszczańskich lasów, co pozwala zwiedzającym na bezpośredni kontakt z przyrodą. 

Oferta edukacyjna Nadleśnictwa Międzychód skierowana jest głownie do dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także indywidualnych turystów i grup zorganizowanych. 

Ośrodek stanowi integralną część ścieżek edukacyjnych zarówno pieszych jak i rowerowej.  Zajęcia prowadzone przez pracowników nadleśnictwa odbywają się zarówno w terenie, jak i w nowo powstałym obiekcie.

Do dyspozycji zwiedzających są:

 1. Punkt edukacji w szkółce leśnej w Kaplinie
 2. Leśna ścieżka dydaktyczna „Bobrowy zakątek”
 3. Rowerowa ścieżka dydaktyczna „Śladami Radusza”

źódło: Nadleśnictwo Międzychód

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię