Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Fot. OEE w Krynicy Morskiej (Piaski)

Ośrodek powstał w 1997 roku. Jest własnością samorządu miasta Elbląg. Ta swoista placówka oświatowa, położona w urokliwym zakątku Mierzei Wiślanej w odległości 12 km od znanego kurortu Krynicy Morskiej i ok. 3,5 km od granicy z Federacją Rosyjską, prowadzi działalność edukacyjną w ciągu całego roku.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej
Ul. Piaskowa 23
82-120 Krynica Morska
Tel./fax  55 247-66-67
[email protected]
www.oee-piaski.pl

Edukacja Morska w obszarze Bałtyku

Edukacja Morska prowadzona w ośrodku ma na celu popularyzację wiedzy o morzu. Naszym głównym celem jest zapoznanie młodych ludzi z bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi biologii, ekologii i ochrony środowiska morskiego.

Edukacja Morska to program zajęć skierowany do dzieci, młodzieży, studentów i wszelkich grup zorganizowanych. Lekcje w OŚRODKU dostosowane są do wieku uczestników, posiadając różnorodny charakter, formę i metodę realizowaną poprzez: prezentacje multimedialne, zajęcia pokazowe, warsztatowe i laboratoryjne, edukację przez zabawę oraz projekcje filmowe. Program zajęć ma na celu przybliżanie specyfiki środowiska morskiego – jego bogactwa i zagrożenia oraz wszystko to, co fascynuje i z morzem jest związane – życie na rafie koralowej i tajemniczy świat głębin w Sali Kinowej, zwierzęta morskie i ptaki polskiego wybrzeża w Multimedialnej Sali Ekologii Morza, analizę chemiczną wód w Eksperymentalnej Pracowni Wody.

Przesłanie Edukacji Morskiej to – dotknąć, zobaczyć, usłyszeć i doświadczyć.

Do realizacji tematów wykorzystane są ekspozycje multimedialnego ogrodu zoologicznego, dając możliwość pokazania organizmów związanych z ekosystemem środowiska Morza Bałtyckiego, a także faunę wodną, pochodzącą niemal z całego obszaru bałtyckiego, pozwalając oko w oko spotkać się z mieszkańcami podwodnego świata, przez co wyobraźnia ułatwia przyswajanie wiedzy.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach uzgodnionych ze zleceniodawcą.

SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE – KSZTAŁCENIA i WYCHOWANIA EKOLOGICZNEGO
Nadrzędnym celem tego programu jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z etyką ekologiczną przez :

 • rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,
 • wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,
 • wpajanie silnego związku ze środowiskiem,
 • uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne,
 • zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku,
 • naukę ekologicznego życia we własnym domu, otoczeniu.
 • umiejętność działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
 • umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innym dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości,
 • umiejętności służące zdobywaniu wiedzy w różnorodny sposób.
 • umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji na podany temat z różnych źródeł (czasopisma, encyklopedie, słowniki, Internet, multimedia) oraz umiejętne ich wykorzystywanie,
 • naukę poczucia własnej wartości i własnych możliwości,
 • naukę wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka,
 • uzmysłowienie uczniom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie.

Zaplecze EDUKACYJNE

Na terenie ośrodka znajdują się:

 • dwie wielofunkcyjne sale edukacyjne,
 • stołówka, która może pełnić funkcję świetlicy, sali wykładowej lub sali dyskotekowej.

Sale edukacyjne posiadają bogate zaplecze, które pozwala dostosowywać je do potrzeb przeprowadzanych zajęć: sali komputerowej, laboratorium, sali do przeprowadzania eksperymentów.
Przed budynkiem głównym znajduję się stacja meteorologiczna wyposażona w sprzęt umożliwiający obserwacje meteorologiczne.
oferty wycieczek: http://zielonaszkola.krynicamorska.pl/pl/top/zielona-szkola-nad-morzem/wycieczki-fakultatywne/

Źródło: www.oee-piaski.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię