Budynek ośrodka.

Ośrodek Edukacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego im. Juliusza Rogera w Rudach jest jednym z sześciu, należących do ZPKWŚ, ośrodków prowadzących działalność dydaktyczną, której celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej i przekaz wiedzy na tematy przyrodnicze, historyczne i kulturowe Parku, regionu i województwa (pozostałe ośrodki znajdują się w Smoleniu, Złotym Potoku, Herbach, Żywcu i Będzinie).

Ośrodek Edukacyjny 
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 
im. Juliusza Rogera w Rudach 
ul. Raciborska 10 
47-430 Rudy 
tel. (032) 410 30 52 
e-mail [email protected] 
www.zpk.com.pl
woj. śląskie

Ośrodek Edukacyjny ZPKWŚ im. J. Rogera w Rudach, zlokalizowany na terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, prowadzi od wielu lat intensywną działalność naukowo-dydaktyczną, której zasadniczym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności regionu. W zdecydowanej większości zajęć realizowanych w Ośrodku, treści ekologiczne splecione są z zagadnieniami dotyczącymi przyrody, historii, fizyki, chemii, a przede wszystkim szeroko pojętego regionalizmu. Ośrodek specjalizuje się w popularyzowaniu wiedzy na tematy związane z ideą zrównoważonego rozwoju – sporo miejsca w jego ofercie zajmują cieszące się dużym zainteresowaniem interdyscyplinarne zajęcia z pogranicza ekologii, przyrody, regionalizmu i historii prowadzone w formie festynów edukacyjnych. 

W celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu z przyrodą większość zajęć, to tzw. edukacja terenowa, ale oferta Ośrodka obejmuje również zajęcia prowadzone w oparciu o plenerową bazę dydaktyczną usytuowaną na terenie posesji Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach – Skansen Cysterskiego Górnictwa i Hutnictwa Rud Żelaza, oraz salę dydaktyczno-konferencyjną wyposażoną w nowoczesne multimedia. 

Oferta edukacyjna Ośrodka kierowana jest do uczniów wszystkich typów szkół i w różnym wieku, a także do osób dorosłych. Ośrodek pracuje w oparciu o autorskie programy, które na bieżąco są aktualizowane i dopasowywane do zapotrzebowania i wymagań odbiorców. 

Program realizowany jest m.in. poprzez pogadanki i warsztaty, różnego rodzaju konkursy ekologiczne, edukacyjne festyny plenerowe, zajęcia terenowe na ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych, konferencje oraz sympozja naukowe. 

W Ośrodku mieści się także czytelnia (możliwość skorzystania z materiałów tylko stacjonarnie), w której można znaleźć m.in.: 

  • pozycje książkowe o tematyce przyrodniczej, krajoznawczej, geograficznej, kulturowej, historycznej, z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska; 
  • przewodniki po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych; 
  • wydawnictwa ZPKWŚ; 
  • materiały własne itp. opracowania niepublikowane, wyniki badań własnych, plany ochrony parków krajobrazowych, itp. 

Z czytelni można korzystać w dni robocze w godzinach pracy Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach. Osoby, które chciałyby skorzystać z materiałów fachowych zgromadzonych w czytelni, powinny posiadać zaświadczenie z uczelni uzasadniające udostępnienie ww. zbiorów (dot. uczniów, studentów). 

Źródło: www.zpk.com.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię