Ośrodek tworzą następujące jednostki dydaktyczne: Muzeum Przyrodnicze, sala audiowizualna, klasa do zajęć w ramach „Leśnej Szkoły” oraz cztery ścieżki dydaktyczne.

Ośrodek Muzealno-Dydaktyczny „Jeziory” przy Wielkopolskim Parku Narodowym
62-050 Mosina-Jeziory
tel./fax. 061/ 813 6299, 813 2206
e-mail [email protected]
strona www.wielkopolskipn.pl

W czerwcu 1998 roku w Jeziorach utworzono Ośrodek Muzealno – Dydaktyczny WPN.
Ośrodek tworzą następujące jednostki dydaktyczne:

  1. Muzeum Przyrodnicze
  2. sala audiowizualna,
  3. klasa do zajęć w ramach "Leśnej Szkoły",
  4. cztery ścieżki dydaktyczne.

Program, który realizuje Ośrodek został opracowany przez zespół pracowników z Działu Dydaktycznego. Prowadzone zajęcia uwzględniają wiek dzieci i trwają zazwyczaj 4 godziny dziennie.
W ramach tych godzin proponuje się następujące zajęcia:

  1. w Muzeum Przyrodniczym,
  2. spacery po ścieżkach dydaktycznych WPN,
  3. warsztaty przyrodnicze,
  4. konkursy plastyczne,
  5. projekcje filmów przyrodniczych,
  6. prelekcje.

Podstawowym zainteresowaniem Ośrodka jest przygotowywanie i prowadzenie zajęć poruszających problemy ochrony przyrody. Program adresowany jest głównie do dzieci ze szkół podstawowych, ale Ośrodek przeprowadza także zajęcia z młodzieżą ze szkół średnich. W Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym odbywają każdego roku praktyki studenci kierunków przyrodniczych o specjalnościach dydaktycznych. Mogą odbywać się tutaj również wszelkiego rodzaju sympozja naukowe, seminaria, szkolenia itp., gdyż sala audiowizualna wyposażona jest w wysokiej klasy aparaturę wizyjną i pomieści 100 osób. Ponadto, do dyspozycji jest dobrze nagłośniona sala konferencyjna na 70 osób.
Muzeum czynne jest: codziennie od godz. 10.00 do 15.00, a w soboty, niedziele i święta od godz. 10.00 do godz. 16.00. W poniedziałki i dni poświąteczne muzeum jest nieczynne.
Ekspozycja Muzeum Przyrodniczego umieszczona jest w czterech salach. 
W pierwszej z nich można zapoznać się z podstawowymi informacjami o Wielkopolskim Parku Narodowym, pomnikach przyrody, ekosystemach oraz zbiorowiskach leśnych WPN. Wszystkie tematy zilustrowano przy pomocy fotografii i plastycznych modeli. W sali tej możemy także prześledzić historię starań o utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Sala druga podzielona została na kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich stanowi diorama leśno-wodna, ukazująca przyrodę obszaru ochrony ścisłej "Grabina" w pobliżu Jeziora Góreckiego. Pozostała ekspozycja ukazuje budowę geologiczną i geomorfologię Parku wraz z dużą kolekcją skał i minerałów miejscowego pochodzenia. Dwa podświetlone kasetony ukazują dwa typy jezior: jezioro eutroficzne w kolejnych fazach zarastania oraz jezioro głębokie z charakterystycznymi strefami pionowymi.
Sala trzecia poświęcona jest w całości ptakom. W gablotach przedstawiono bogatą kolekcję ptaków związanych z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego w ujęciu systematycznym. Plansze umieszczone na ścianach informują o wędrówkach ptaków w ciągu roku, o rodzajach formacji ptaków w locie oraz o rodzajach stosowanych budek lęgowych.
Sala czwarta poświęcona została owadom. Są tu zarówno owady powodujące niejednokrotnie duże szkody w drzewostanach iglastych i liściastych, owady objęte ochroną gatunkową oraz owady związane ze środowiskiem wodnym. Ukazana została tu także bogata kolekcja motyli. W holu Ośrodka przedstawiono mapę oraz krótką informację wraz z fotografiami o wszystkich parkach narodowych w Polsce.

 Źródło: www.wielkopolskipn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię