Aktualności

W dniach 28-31 maja 2008 r. w Elblągu odbędzie się ekologiczna impreza pn. ?Elbląskie Dni Recyklingu?.
W terminie od 3 do 7 czerwca br. Spółka Komunalna Wschowa organizuje III Wschowskie Dni Recyklingu.
Ministerstwo Środowiska organizuje konkurs na najlepsze hasło promujące Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.
W tym roku po raz pierwszy odbędą się Gnieźnieńskie Dni Recyklingu.
W dniach 13 - 14 czerwca 2008 r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy odbędą się Bydgoskie Dni Ochrony Środowiska.
Stowarzyszenie Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny organizuje warsztaty dla nauczycieli i osób prowadzących edukację ekologiczną na terenie Mazowsza.
KONKURS FOTOGRAFICZNY Zadrzewienia w moim krajobrazie 1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Aktywni Wielkopolanie w ochronie środowiska i krajobrazu rolniczego” przez Regionalną Wielkopolską Izbę Rolno-Przemysłową we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody”Salamandra”; 2. Konkurs ma następujące cele: a. zaangażowanie młodzieży w czynne poznawanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych zadrzewień...
KONKURS NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄTrwałe Związki Organiczne – groźne trucizny wokół nas 1. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „ Aktywni Wielkopolanie w ochronie środowiska i krajobrazu rolniczego” 2. Konkurs ma następujące cele: a. szerzenie wiedzy na temat trwałych związków (zanieczyszczeń) organicznych TZO i ich szkodliwości dla środowiska i...
Projekt prowadzi Regionalna Wielkopolska Izba Rolno-Przemysłowa w Poznaniu w partnerstwie z Fundacją IUCN Polska. Współpraca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”; Jest on realizowany od 1 lutego br. do 31 listopada br. Działania niniejszego projektu zaplanowano w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne ludności terenów wiejskich Wielkopolski. Jako...
Uczniowie i nauczyciele z całego kraju zdobywają od niedawna wiedzę o środowisku w Gołuchowie (Wielkopolska), gdzie po odrestaurowaniu dziewiętnastowiecznej podworskiej obory książąt Czartoryskich ulokowano nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej (Centrum). "Oficjalnie obiekt zostanie oddany do użytku w połowie czerwca, przed centralnymi uroczystościami Dni Lasu w Gołuchowie, ale już teraz odbywają...