Aktualności

Od ponad czterech lat istnieje w Polsce obowiązek odzysku i recyklingu odpadów. Jak na razie, dane dotyczące odzysku baterii w kraju w roku ubiegłym nie są jeszcze dostępne, jednakże wiadomo już, że wymagany poziom 15% odzysku raczej nie został wypełniony, a osiągnięcie 25-procentowego odzysku w 2007 r. będzie prawdziwym...
O ile teoretyczny potencjał hydroenergetyczny naszego kraju można ocenić stosunkowo precyzyjnie1 (wątpliwości można mieć tylko do przyjmowanych wartości przepływów w poszczególnych rzekach), to wyznaczenie tzw. potencjału technicznego (użytkowy potencjał hydroenergetyczny) budzi poważne wątpliwości. Stan zasobów hydroenergetycznych Polski wynosi teoretycznie 25 tys. GWh/rok, w tym 12 tys. GWh/rok to zasoby...
Dobiega końca trzeci kwartał realizacji jednego z największych ogólnopolskich projektów edukacyjnych pn. „Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe”, zainicjowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin i wspartego finansowo przez NFOŚiGW. Drugi kwartał 2006 r. to czas intensywnych działań dla wszystkich związków realizujących trzy podprojekty. Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole...
Wystawa „Papier – produkt globalny” została przygotowana w grudniu 2005 r. przez trzy organizacje: Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia, Robin Wood i Federację Zielonych Gaja, a jej uroczyste otwarcie odbyło się w maju br. we Wrocławiu. Ekspozycja ta jest kluczowym elementem jednego z dziesięciu lokalnych projektów wspartych grantami przez Koalicję Edukacji...