Od 13 lat w ofercie stałych imprez Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego są popularnonaukowe wykłady otwarte wybitnych specjalistów różnych nauk przyrodniczych. Wstęp wolny.

Wykładowcami są biolodzy, botanicy, ekolodzy, leśnicy i specjaliści ochrony środowiska i ochrony krajobrazu. Odbędą się też wykłady dotyczące historii regionu i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wykłady odbywają się w czwartki o godz. 16.00

Spotkania te są okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w nauce lub prowokują do dyskusji na temat bieżących problemów ochrony środowiska na Lubelszczyźnie. Szczególnie interesujące mogą być dla uczniów z klas średnich o profilu przyrodniczym i osób dorosłych dla których ta tematyka jest ważna w pracy zawodowej. Interdyscyplinarny charakter wykładów sprawia, ze cieszą się one dużym zainteresowaniem. Korzysta z nich społeczność Zamojszczyzny, a przede wszystkim nauczyciele, młodzież szkolna, przewodnicy turystyczni, pracownicy RPN i nadleśnictw oraz w sezonie turyści.

Plan tegorocznych spotkań:

17 lipca – „Doliny rzeczne strefy krawędziowej Roztocza”, dr Teresa Brzezińska–Wójcik, Zakład Geografii  Regionalnej UMCS w Lublinie, 

21 sierpnia – brak informacji

18 września – „Prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych w Kościółku "na wodzie" pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu; założenia, efekty, propozocycje ”, Ewa  Cempla – Dziadoń – konserwator sztuki, Kraków, 

16 października – „Gniewosz  plamisty – występowanie i ochrona”, dr inż. Przemysław Stachyra, Roztoczański Park Narodowy.

Ponadto w lipcu i sierpniu każdego dnia od godz. 15-16 można bezpłatnie korzystać z bogatej filmoteki Parku.
 
Źródło: www.roztoczanskipn.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię