Termin nadsyłania prac na ten konkurs plastyczny upływa 30. czerwca br.

Konkurs został zorganizowany przez  Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej.   Konkurs jest skierowany do sześciu  grup wiekowych: dzieci przedszkolne, klasy  I-III szkół podstawowych, klasy IV-VI szkół podstawowych, gimnazja, szkoły  ponadgimnazjalne, studenci, osoby dorosłe.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i poznanie szczególnie cennych elementów środowiska przyrodniczego, jakim są rośliny i zwierzęta objęte ochroną gatunkową, pomniki przyrody  oraz  obszarowe formy ochrony przyrody np. rezerwaty, parki narodowe itd. Praca powinna powstać na bazie osobistych obserwacji (prace o gatunkach chronionych roślin  mogą powstawać w oparciu o obserwację odmian ogrodowych tychże roślin).

Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora: Stowarzyszenie  Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej, 41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Mireckiego 1 (Szkoła Podstawowa nr 3). Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod koniec października  br.

Więcej o warunkach uczestnictwa: www.ziemiaimy.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię