Aktualności

Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczął się drugi etap europejskiej kampanii „Ty też masz wpływ na zmiany klimatu”, skierowany do nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz szkół średnich. Chęć uczestnictwa w programie zgłosiło ponad 600 polskich szkół. Celem ogólnoeuropejskiej kampanii jest zwrócenie uwagi na problem zmieniającego się klimatu. Młodzi ludzie...
Po dyskusji z Ministrem Środowiska, jaka odbyła się w dniach 9 i 10 września br. w Tucznie, (zachodniopomorskie) ekologiczne organizacje pozarządowe podtrzymują swoje stanowisko, że konieczne jest jak najszybsze wyznaczenie pełnej sieci obszarów Natura 2000 w oparciu o opracowanie naukowe znane jako „Shadow List” . Szybkie i prawidłowe wyznaczenie brakujących...
Od marca trwa projekt „Najbezpieczniej z puszką” realizowany pod hasłem „Moje środowisko szkolne – żyję zdrowo i bezpiecznie”. Łączy on edukację recyklingową z edukacją w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drogach. Zorganizowany został przy współpracy Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL z Fundacją „Zapobieganie Wypadkom Drogowym” oraz...
Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „MASTER” w Tychach w dniach od 26  do 27 sierpnia br. podczas koncertu nad jeziorem Paprocańskim pt. „PORT PIEŚNI PRACY – SZANTY Z SERCEM”, przeprowadziło konkurs ekologiczny pod nazwą „ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII ZA PRZYBORY SZKOLNE”. Podstawowym celem konkursu było szerzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów...
W momencie, kiedy wrześniowy numer „Recyklingu” trafi do rąk czytelników, VII edycja Konkursu o Puchar Recyklingu dobiega końca – 15 września oficjalnie zamkniemy listę uczestników. Nim jednak poznamy tegorocznych laureatów, czeka nas jeszcze sporo pracy. Właśnie przystępujemy do weryfikacji nadesłanych materiałów. Konkursowe zgłoszenia rozpatrzą w drugiej połowie września Komisje...
W roku 1995 w Polsce praktycznie nie istniał jeszcze rynek recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Dziesięć lat temu konsumpcja napojów w puszkach była ponad sześciokrotnie niższa niż obecnie. Rozwój rynku recyklingu aluminiowych puszek do napojów rozpoczął się właśnie w roku 1995, kiedy to uruchomiono produkcję puszek w Polsce oraz...
Do dyskusji nad kształtem krajowej gospodarki odpadami komunalnymi mocno włączają się związki międzygminne, które często zostały powołane właśnie w celu rozwiązania „śmieciowych” problemów. Ich głos jest coraz bardziej donośny. Poniżej zebrane zostały uwagi i spostrzeżenia dotyczące gospodarki odpadami sformułowane przez przedstawicieli związków gmin. Każdy człowiek „produkuje” odpady i to...
Wielkie zbieranie zakończone Zakończyła się IV edycja ogólnopolskiej akcji „Drzewko za butelkę” organizowanej przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” i polskie firmy chemiczne skupione w tym międzynarodowym programie. W roku bieżącym padł kolejny rekord. W ciągu kilkunastu majowych i czerwcowych dni dzieci zebrały w swoich środowiskach 825 288 szt....
Od ponad czterech lat istnieje w Polsce obowiązek odzysku i recyklingu odpadów. Jak na razie, dane dotyczące odzysku baterii w kraju w roku ubiegłym nie są jeszcze dostępne, jednakże wiadomo już, że wymagany poziom 15% odzysku raczej nie został wypełniony, a osiągnięcie 25-procentowego odzysku w 2007 r. będzie prawdziwym...
O ile teoretyczny potencjał hydroenergetyczny naszego kraju można ocenić stosunkowo precyzyjnie1 (wątpliwości można mieć tylko do przyjmowanych wartości przepływów w poszczególnych rzekach), to wyznaczenie tzw. potencjału technicznego (użytkowy potencjał hydroenergetyczny) budzi poważne wątpliwości. Stan zasobów hydroenergetycznych Polski wynosi teoretycznie 25 tys. GWh/rok, w tym 12 tys. GWh/rok to zasoby...