Dobiega końca trzeci kwartał realizacji jednego z największych ogólnopolskich projektów edukacyjnych pn. „Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe”, zainicjowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin i wspartego finansowo przez NFOŚiGW.
Drugi kwartał 2006 r. to czas intensywnych działań dla wszystkich związków realizujących trzy podprojekty.
Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole
W Konkursie „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, będącym pierwszym podprojektem, prowadzonym przez Celowy Związek Gmin CZG-12, bierze udział 200 placówek oświatowych z terenu działania czterech związków międzygminnych: z Celowego Związku Gmin CZG-12, Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK”, Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” oraz z Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych i Domów Dziecka z wielkim zaangażowaniem zbierają do kolorowych worków zakupionych w ramach projektu surowce wtórne, których ilość z miesiąca na miesiąc rośnie. Dla młodych ekologów – uczestników Konkursu – od stycznia do maja br. prowadzone były warsztaty edukacyjne „Eko Lekcje”. Młodzi ekolodzy i animatorzy edukacji ekologicznej oczekują na Finał Konkursu, który odbędzie się w każdym ze związków w pierwszej połowie czerwca.
Na najaktywniejszych zbieraczy odpadów opakowaniowych w pięciu kategoriach Konkursu czekają nagrody, m.in.: za zajęcie pierwszego miejsca – ekowycieczki, za drugie miejsce – plecaki, a za trzecie – piórniki. Każda placówka oświatowa biorąca udział w Konkursie otrzyma kalendarz i poster. Każdy związek już teraz czyni gorące przygotowania, aby Finał Konkursu „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” był wyjątkowym wydarzeniem – integrującym dzieci i młodzież wokół tak aktualnego i ważnego dziś tematu, jakim jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych.
Kaskada edukacyjna
Drugim realizowanym podprojektem jest „Kaskada edukacyjna – Nie musimy śmiecić”. Podstawą Kaskady jest doskonalenie nauczycieli – trenerów i animatorów edukacji ekologicznej w środowisku lokalnym z terenu pięciu związków gmin na terenie kraju.
Dotychczas realizacja projektu skupiała się przede wszystkim na kaskadowym szkoleniu nauczycieli. W ciągu pierwszych trzech miesięcy br. w zaplanowanych kursach szkoleniowych wzięło udział 73 trenerów regionalnych z terenu: Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” (stąd również 21 trenerów lokalnych), Celowego Związku Gmin RXXI i Związku Gmin Dolnego Sanu.
Wszyscy przeszkoleni nauczyciele wzięli udział w sześciodniowych kursach szkoleniowych prowadzonych metodą projektu. Uczestniczyli w warsztatach terenowych, w ramach których zapoznali się m.in. z lokalną gospodarką odpadami i zwiedzali Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łężycach spółki Eko Dolina, Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Słajsinie k. Nowogardu, Sortownię Odpadów Komunalnych w Pysznicy i Składowisko Odpadów w Stalowej Woli.


Aleksander Kozłowski, koordynator projektu „Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe”


Więcej czytaj Przegląd Komunalny 6/2006 str 81

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię