Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie od 2007 roku cyklicznie organizuje Ogólnopolski Konkurs ?Bajarze z Leśnej Polany? im. redaktora Andrzeja Zalewskiego. W maju 2012 roku miała miejsce jego szósta edycja.

W organizacji uczestniczą: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Biuro Nasiennictwa Leśnego i Kapituła Polskiej Niezapominajki.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie zawodowo czynnych i emerytowanych pracowników Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, arboretów i ogrodów botanicznych, wykładowców i studentów wydziałów leśnych wyższych uczelni oraz nauczycieli i uczniów leśnych szkół średnich. W zmaganiach konkursowych mogą uczestniczyć również członkowie rodzin leśników oraz inni miłośnicy lasu.

Kolejna, siódma edycja konkursu odbędzie się 16 i 17 maja 2013 roku.

Celem konkursu jest rozbudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu lasów w Polsce oraz wszechstronnych związków człowieka z lasem. Treścią gawęd powinny być dziedziny związane z kulturą ekologiczną, z dawnym i obecnym stosunkiem człowieka do lasu oraz ze współczesnymi funkcjami lasu. W wystąpieniach można też zaznaczyć atrakcyjność i odnawialność drewna, które wzbogaca nasze życie codzienne. Tematem gawęd mogą być osobiste przeżycia autorów związane z lasem, leśnictwem, a także zadrzewieniami i parkami dendrologicznymi.

Pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, parków krajobrazowych, ogrodów botanicznych, arboretów, wykładowcy i studenci wydziałów leśnych wyższych uczelni, nauczyciele i uczniowie leśnych szkół średnich, emerytowani leśnicy i członkowie ich rodzin oraz inni miłośnicy lasu.

Zgłoszenia uczestników należy kierować do 15 kwietnia 2013 r. na adres: Ośrodek Kultury Lesnej, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów.

W zgłoszeniu należy podać dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę zakładu pracy, stanowisko, telefon, e-mail) oraz temat gawedy. Koszt przejazdów pokrywają jednostki delegujące lub sami uczestnicy.

Każdy z uczestników losuje kolejność wystąpienia, a następnie prezentuje swój temat w czasie do 7 minut, nie krótszym jednak niż 6 min. Niewykorzystanie limitu lub jego przekroczenie ujemnie wpłynie na ocenę wystąpienia. Wypowiedź powinna być zapisana w programie Word, czcionka 12, dostarczona w formie wydruku i na nośniku CD, opatrzona danymi osobowymi uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa zakładu pracy, stanowisko, telefon, e-mail).

Wypowiedź ocenia Jury, w skład którego wchodzą:
1. Prof. dr hab. Tomasz Borecki – Dyrektor Instytutu Problemów Współczenej Cywilizacji w Warszawie – przewodniczący
2. Mgr inż. Ryszard Dzialuk – Dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie
3. Dr Edward Marszałek – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
4. Mgr Eugeniusz Pudlis – Centrum Informacyjne Lasów Państwowych w Warszawie
5. Mgr inż. Benedykt Roźmiarek – Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
6. Mgr inż. Piotr Świda – Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
8. Prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Każdy z członków Jury ocenia wystąpienie i dysponuje 5-cio stopniową skalą ocen. Biorąc pod uwagę założone kryteria przyznaje poszczególnym uczestnikom odpowiednią liczbę punktów. Suma punktów podzielona przez liczbę członków Jury stanowi właściwą ocenę wystąpienia.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: I nagroda – 2000 zł, II nagroda – 1200 zł, III nagroda – 800 zł oraz statuetki Ośrodka Kultury Lesnej. Przewidziane sa również wyróżnienia. Trzykrotny zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł „Superbajarza”. Uczestnik z tytułem „Superbajarza” ma prawo do startu w kolejnych edycjach konkursu po trzech latach przerwy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię