Mała dziewczynka odsuwa szarą zasłonę. Jej spojrzenie pada na kolorowy las pełen różnorodnych roślin i zwierząt. Ten widok ilustruje, jak ważne dla naszego codziennego życia są lasy, które dostarczają człowiekowi cennych surowców naturalnych, oczyszczają powietrze, zapewniają środowisko do życia wielu gatunkom roślin i zwierząt, a także chronią klimat.

Trzynastoletnia dziewczynka z Filipin pokonała rywali z całego świata
* Rekordowa liczba 4 mln zgłoszeń: 600 tysięcy w ramach głównego konkursu oraz dodatkowo 3,4 mln w ramach specjalnego konkursu dla Chin
* Posiedzenie jury po raz pierwszy w historii konkursu miało miejsce w Polsce
* Temat 21. edycji Konkursu w 2012 roku: „Zielone społeczności”

Jest to rysunek i przesłanie, dzięki któremu trzynastoletnia Trisha Co Reyes z Filipin wygrała 20. Międzynarodowy Konkurs Malarski dla Dzieci poświęcony tematyce środowiska naturalnego, zorganizowany wspólnie przez firmę Bayer AG oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach globalnego partnerstwa. Po raz pierwszy w historii konkursu obrady jury miały miejsce w Polsce ( Warszawa).

Pozostali sponsorzy konkursu to japońska Fundacja na rzecz Globalnego Pokoju i Środowiska (Foundation for Global Peace and Environment) oraz firma Nikon. Ponieważ Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasu, temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał „Życie w lasach”.

Moim rysunkiem chciałam zwrócić uwagę na problemy związane z niszczeniem lasów, a także pokazać, jak ważne jest zachowanie jednego z największych biologicznych skarbów na ziemi – powiedziała młoda Filipinka. – Moja wizja to wizja odnawialnego lasu, w którym rosną kwiaty i rośliny, żyją różne gatunki zwierząt, i w którym można oddychać świeżym powietrzem.

Rysunek Trishy wybrano spośród około 600 000 ilustracji nadesłanych przez chłopców i dziewczęta w wieku od sześciu do czternastu lat z dziewięćdziesięciu dziewięciu krajów.  Polskie dzieci uczestniczą w tym projekcie od trzech lat, przesyłając swoje prace indywidualnie lub za pośrednictwem placówek szkolnych bezpośrednio do siedziby UNEP w Genewie.

We współpracy z lokalnym partnerem, w Chinach zorganizowano konkurs specjalny, na który nadesłano 3,4 miliona zgłoszeń, co łącznie dało rekordową liczbę 4 milionów dzieci biorących udział w konkursie.

Międzynarodowy Konkurs Malarski dla Dzieci to kluczowy projekt w ramach naszego partnerstwa z UNEP. Rysunki zgłoszone w tegorocznej edycji ilustrują ekologiczne oraz ekonomiczne znaczenie lasów. Niosą one ze sobą, jak to często bywa w tym konkursie, jasny przekaz dotyczący konieczności ochrony przyrody i zachowania jej dla przyszłych pokoleń – powiedział Michael Schade, szef Bayer AG Corporate Communications.

Niezależne jury wybrało globalnych zdobywców pierwszej i drugiej nagrody oraz sześciu zwycięzców regionalnych. Drugie miejsce oraz nagrodę regionu Azji i Pacyfiku zdobyła czternastoletnia Erina Hashimoto z Japonii. Zwycięzcą w Afryce okazała się czternastoletnia Monica Adhiambo Arego z Kenii. W regionie północnoamerykańskim pierwsze miejsce zajęła trzynastoletnia Prerika Chawla ze Stanów Zjednoczonych. Najlepszą pracę w Ameryce Łacińskiej i regionie Karaibów zgłosiła dziewięcioletnia Lara García z Argentyny. Zwyciężczynią w Azji Zachodniej została czternastoletnia Alya Al Kaabi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nagrodę w Europie zdobyła trzynastoletnia Maryl?ne Schröder z Niemiec.

Globalni zdobywcy pierwszych dwóch miejsc oraz zwycięzcy regionalni zostaną uhonorowani w trakcie specjalnej ceremonii, która odbędzie podczas Międzynarodowej Konferencji Dzieci i Młodzieży TUNZA w indonezyjskim Bandungu w dniu 27 września. Oprócz podróży do Azji, globalni i regionalni zwycięzcy otrzymają również nagrody pieniężne i rzeczowe. Konferencja TUNZA, szczyt organizowany dla dzieci i młodzieży poświęcony sprawom środowiska naturalnego, organizowany w dniach 26 września do 1 października, stanowi również część partnerstwa UNEP-Bayer.

Temat dwudziestej pierwszej edycji Konkursu: „Zielone społeczności”

Motto dwudziestej pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Malarskiego dla Dzieci brzmi: „Zielone społeczności”. Już teraz dzieci z całego świata mogą ilustrować swoje pomysły dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Prace powinny dotyczyć następującego zagadnienia: czego nie lubisz albo co cię zasmuca w naszym środowisku – naszych społecznościach, miastach, lasach, oceanach i atmosferze, a w szczególności: jak chciałbyś, aby wyglądało nasze otoczenie i nasze społeczności – jakie masz życzenia i nadzieje w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego? Jury będzie oceniać zgłoszenia w oparciu o trzy kryteria: czy prace są na temat, czy rzeczywiście interpretują one temat konkursu z wizualnego punktu widzenia oraz czy niosą one ze sobą zdecydowany i zorientowany na przyszłość przekaz.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich dzieci, które w dniu 5 czerwca 2012 roku (Światowy Dzień Środowiska Naturalnego) będą w wieku od sześciu do czternastu lat. Termin przesyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 lutego 2012 roku.

Przesłane na konkurs rysunki powinny być wykonane na papierze w formacie A4 lub A3. Na odwrocie pracy należy umieścić imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu oraz adres e-mail zgłoszeniodawcy lub jego/jej rodzica bądź opiekuna prawnego. Można wykorzystywać dowolne materiały malarskie. Rysunki nie mogą być wcześniej zgłoszone do żadnego innego konkursu malarskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą do niżej wymienionego biura regionalnego UNEP:
UNEP Regional Office for Europe
Isabelle Valentiny
Information Officer
UNEP – Regional Office for Europe
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtelaine-Gen?ve
Tel: +41 (0) 22 917 8404
Fax: +41 (0)22 797 3420
E-mail: [email protected]

 

 

Zwycięski rysunek – Reyes Trisha, 13 lat Filipiny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię