Kolonia czapli i leśne pomniki przyrody to atrakcje ścieżki w rezerwacie Czapla Góra.
Lasy Nadleśnictwa Manowo ze względu na zróżnicowana rzeźbę terenu oraz dużą ilość zbiorników i cieków wodnych prezentują ciekawe walory przyrodnicze.

Nazwa ścieżki "Czapla Góra" (Nadleśnictwo Manowo;
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Manowo, Manowo 54, 76 – 015 Manowo tel. 094 3183291, fax. 094 3183281)
Długość ścieżki 0,5 km
Czas przebycia 0,5 km
Trasa (miasta) Manowo –  siedziby Nadleśnictwa Manowo do szkoły, tzw. tysiąclatki.
Opis (krótki)

Wyposażenie ścieżki: wiata, stoły, ławki, śmietnik, sanitariaty, miejsce na ognisko.

Kolonia czapli i leśne pomniki przyrody to atrakcje ścieżki „Czapla Góra”. O życiu lasu informują eksponaty zwierząt i ptaków znajdujące się w Izbie Edukacji Leśnej.

Izbę Edukacji z przyległą ścieżką przyrodniczą "Czapla Góra", gdzie znajduje się kolonia lęgowa czapli siwej. Głównym jej zadaniem jest przybliżenie gospodarki leśnej, zapoznanie odwiedzających z miejscowa przyrodą, przedstawienie wizji jej ochrony, jak również zasadę zrównoważonego gospodarowania w lesie. 

Lasy Nadleśnictwa Manowo ze względu na zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz dużą ilość zbiorników i cieków wodnych prezentują ciekawe walory przyrodnicze. W celu podniesienia bioróżnorodności i retencji gleb stworzono kompleks zbiorników retencyjnych "Mokre", nagrodzony nagrodą "Lidera Polskiej Ekologii".

Lasy Nadleśnictwa w związku z bliskością miasta Koszalina stwarzają możliwość wykorzystania jej piękna przez społeczeństwo. Nadleśnictwo rozwinęło i udostępniło miejsca wypoczynku nad jeziorami: Nicemino, Rosnowskie, Czarne, Hajka, Morskie Oko, "Kąpielowe". Możliwości zakwaterowania istnieją w siedzibie Nadleśnictwa i gospodarstwach agroturystycznych.

W 2000 roku dla celów edukacji przyrodniczej stworzono interaktywną Izbę Edukacji z przyległą ścieżką przyrodniczą "Czapla Góra", gdzie znajduje się kolonia lęgowa czapli siwej. Głównym jej zadaniem jest przybliżenie gospodarki leśnej, zapoznanie odwiedzających z miejscowa przyrodą, przedstawienie wizji jej ochrony, jak również zasadę zrównoważonego gospodarowania w lesie.

Do walorów przyrodniczych Nadleśnictwa należy zaliczyć Aleję Mrówek
w leśnictwie Kościernica, której wysokość kopców jest rzadkością przyrodniczą oraz Park Leśników w leśnictwie Osetno z posadzonym w czerwcu 2006 "Dębem Jana Pawłą II". Przez tereny Nadleśnictwa przebiega linia zabytkowej kolejki wąskotorowej oraz piesze i rowerowe szlaki turystyczne. W miejscowości Włoki funkcjonuje prywatny "Ogród Botaniczny", masowo odwiedzany przez młodzież szkolną.

Ścieżka przyrodnicza „Czapla Góra” prezentuje kolonię lęgową czapli siwej. / Fot. Konrad Mostert

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię