Komiks pojawia się coraz częściej jako sposób propagowania ekologii. W tej formie można także zwrócić uwagę na ideę recyklingu puszki napojowej.

Fundacja Recal zaprasza uczniów do udziału w konkursie na stworzenie komiksu pn. „Przygody Puszki Aluszki”.

Konkurs ma spopularyzować i zachęcać do segregowania surowców wtórnych, dbania o czystość środowiska, w którym żyjemy oraz promować proekologiczne postawy i zachowania na przykładzie recyklingu puszki aluminiowej. Nowy konkurs Fundacji RECAL przeznaczony jest dla uczniów i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Komiks powinien odnosić się do recyklingu puszki aluminiowej, podkreślać jego konieczność, promować recykling i edukację ekologiczną społeczeństwa. Może zawierać w swej treści nazwę i hasła Fundacji RECAL takie jak „Nie Wyrzucaj”, „Nowe Życie Puszki”, „Czas na Puszkobranie” oraz nawiązywać do działań ekologicznych prowadzonych wśród młodzieży szkolnej.

Technika wykonania prac dowolna. Może to być rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. Nadesłać należy 1-4 oryginalne plansze w pionowym formacie A4 (210 x 297 mm). Na odwrocie każdej z nich powinien znaleźć się tytuł pracy, numer strony oraz dane autora: adres, e-mail, numer telefonu. Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie o przeniesieniu na organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej, według wzoru zamieszczonego na stronie www.recal.pl.

Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę konkursową, dotychczas niepublikowaną i niezgłoszoną do innych konkursów. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2011 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 15 grudnia 2011 r. na stronie www.recal.pl. Nagrodą Grand Prix będzie bon o wartości 1500 zł do wykorzystania w sklepie fotograficznym. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone drobnym sprzętem sportowym i gadżetami Fundacji Recal  Prace prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście pod adres: Fundacja Recal, ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa z dopiskiem: Komiks.

Źródło: www.recal.pl

Komiks powinien odnosić się do recyklingu puszki aluminiowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię