„Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE” – pod takim hasłem rusza od marca br. w szkołach akcja edukacyjna, zainicjowana przez Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi ZSEE, wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia minimalizować, oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska. Każda szkoła, która zgłosi chęć wzięcia udziału w programie, otrzyma pakiet edukacyjny (tzn. podręcznik dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć, film edukacyjny, plakaty programowe, karty do gier dydaktycznych dla uczniów oraz broszury dla rodziców). Program zaplanowano na cztery lekcje. Jedną z nich stanowi Dzień Otwarty z ZSEE, podczas którego uczniowie będą mieli okazję przekazać świeżo zdobytą wiedzę lokalnej społeczności. Partnerem merytorycznym akcji jest Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, zaś patronat nad nią objęło Ministerstwo Środowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię