Trwa konkurs ekologiczny dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Warszawy pt. ?Warszawa stolicą czystości?, który będzie prowadzony w roku szkolnym 2008/2009. Konkurs jest częścią projektu ?Warszawa stolicą czystości – wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m. st. Warszawy? współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Patronami przedsięwzięcia i konkursu są: Biuro Edukacji i Biuro Ochrony Środowiska. Konkurs organizują: koordynator miejski i koordynatorzy dzielnicowi programu. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony najbliższego środowiska oraz kształtowanie świadomości potrzeby wykorzystywania toreb wielokrotnego użytku.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, które w przedszkolach lub w zerówkach zostały objęte realizacją „Ogólnomiejskiego programu edukacji ekologicznej m.st. Warszawy dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech etapach: Etap pierwszy – szkolny,  Etap drugi – dzielnicowy, Etap trzeci – miejski. Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie pracy plastycznej p.t. „Z ekotorbą na zakupy”, dowolną techniką płaską (farbami plakatowymi, kredkami, pastelami, papierem kolorowym lub akwarelami) – w formacie A4.

Prace muszą być wykonane własnoręcznie, bez użycia komputera, na sztywnym kartonie. Organizatorzy liczą na wykorzystanie stołecznych symboli.

Źródło: www.edukacja.warszawa.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię