8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna filia w Jaworznie wspólnie z Akademią Energii Możliwości zorganizowała konkurs promujący czytelnictwo wśród dzieci pn. „Czytam z energią o energii”. Jednym z głównych zadań, jakie postawili sobie Organizatorzy konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i wiedzy wśród dzieci.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Kacper Matusik z klasy IIIa
II miejsce – Julia Kiermasz z klasy III d
III miejsce – Daria Lizok z klasy VI e

Jury przyznało również wyróżnienia dla:

  • Zofii Drożdż z klasy I d – za pomysłowość  w ujęciu rozwoju cywilizacji uzależnionej od źródeł energii
  • Tomasza Czubilińskiego z klasy II f – za świetną dykcję, poczucie humoru i scenografię
  • Aleksandry Sroki z klasy II a – za formę artystyczną i nawiązanie do tradycji regionalnej

Znaczenie czytelnictwa i rangę wiedzy podkreśla skład Jury Konkursu, któremu przewodniczyla Prof. UŚ dr hab. Barbara Gutkowska – literaturoznawca oraz członkowie:
?    mgr Ilona Janus – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
?    mgr Marta Fidyk – kierownik biblioteki pedagogicznej
?    dr Halina Rechul – przedstawiciel Akademii Energii Możliwości
?    mgr Zbigniew Mika – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego

Warto jeszcze dodać, iż konkurs został zorganizowany ze środków zewnętrznych. W jego organizację zaangażowały  się podmioty związane z energetyką i ekologią:
Polski Klub Ekologiczny, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Enion i Elektrownia Jaworzno III.

Chcieli to zrobić ciekawie, sięgając po formę konkursu wzbogaconą w pedagogikę zabawy.

Cele konkursu są następujące:

  • ?    propagowanie czytelnictwa wśród dzieci
  • ?    szerzenie wiedzy i informacji o energii
  • ?    kształtowanie nawyku czytania
  • ?    poszanowanie dla słowa drukowanego
  • ?    zwiększenie zainteresowania książką jako rozrywką, źródłem informacji i inspiracji do zgłębiania wiedzy
  • ?    zaproponowanie wzorcowego projektu promocji czytelnictwa wśród dzieci do wykorzystania przez biblioteki publiczne, szkoły podstawowe oraz rodziców.

Przedsięwzięcie wpisuje się w założenia Narodowego Programu Kultury pn. Promocja Czytelnictwa i Rozwój Sektora Książki na lata 2004 – 2013. Adresowane jest do uczniów szkół podstawowych. Inicjatywa łączy w sobie dwa ważne cele, zbliżenie młodego czytelnika do książki oraz umożliwienie mu zdobycia wiedzy o szeroko rozumianej energii. Jest zatem formą promocji czytelnictwa i edukacji energetycznej. Zależy nam, aby konkurs był dla młodych ludzi niepowtarzalną okazją kontaktu z książkami, szczególnie tymi zawierającymi wątki o energii oraz miłym kontaktem ze słowem pisanym.

Dlaczego zachęcamy do czytania książek właśnie o energii? Wychodzimy naprzeciw wyzwaniom jakie stwarzają postępujące zmiany klimatyczne, a także coraz większe zapotrzebowanie na energię. Zahamowaniu tych zmian ma służyć m.in. edukacja energetyczna dzieci. Pomocne w tym będzie promowanie czytelnictwa, szczególnie wśród dzieci. To właśnie obecne dzieci będą musiały radzić sobie w przyszłości ze skutkami zmian klimatycznych i żyć w warunkach wzrastających szybciej niż kiedykolwiek cen energii na skutek wyczerpywania się rezerw paliw kopalnych.

Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że nie są w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Wielu wydaje się, że jako jednostki nie mogą nic zrobić, aby zmienić sytuację. To nieprawda, każdy jest w stanie dokonać choćby niewiele na rzecz racjonalnego gospodarowania energią. Dbanie o to, abyśmy nie marnowali energii, może znacząco wpłynąć na sytuację przyszłych pokoleń.

Edukacja energetyczna i kształtowanie nawyków proekologicznych wśród dzieci jest równie ważne jak samo wcielanie w życie specjalistycznych systemów redukujących zużycie energii. Inicjatywy edukacyjne stanowią kluczowy element działań mających na celu wyczulanie świadomości społecznej na kwestie dotyczące energii. Z moich doświadczeń zdobytych podczas realizacji autorskiego projektu pn. Dzieci pełne energii wynika, że zainspirowane dzieci mogą odegrać w życiu swoich rodzin, a także innych dorosłych ogromną i znaczącą rolę. Przykłady z różnych zakątków naszego kraju ukazują, że jest to możliwe. Jednak będziemy mogli skutecznie prowadzić edukację energetyczną i promować czytelnictwo jedynie jeśli stanie się to priorytetem wielu instytucji, ludzi dorosłych i dzieci. Tylko wspólnie – razem z dziećmi – możemy wiele zmienić, dlatego warto w nie inwestować, zachęcać do zdobywania wiedzy zapisanej w książkach.

Jak mówi chińskie przysłowie: „książkę można kupić, ale nie wiedzę”, dlatego zachęcamy do czytania książek i zdobywania wiedzy. Nawyk obcowania z książką dobrze jest zaszczepić już małym dzieciom, które w ten sposób poznają świat: świat bajek, baśni, przygód, przyrody i otaczające je życie. Uczą się rozróżniać między dobrem, a złem. Zachwycają się pięknem. Dziecko rozwija w sobie inteligencję,  przyswaja wiedzę,  zasób nowych słów. Czytanie rozwija wyobraźnię u dziecka. Kiedy zaś książkę czyta  mama lub tato, nawiązuje się szczególna relacja dziecka z rodzicami. To oni są do pewnego momentu autorytetami w zdobywaniu „abecadła” wiedzy  i pomagają w rozumieniu świata.

Wiedzę zdobywa się nie tylko w szkole, ale i w bibliotekach, poprzez czytanie książek, które czynią nasze życie bogatszym duchowo i intelektualnie. Czytajmy książki, zachęcajmy do ich czytania dzieci. Inwestujmy w dzieci, zachęcajmy je do zdobywania wiedzy z książek, czytajmy je dzieciom i sobie. Do czego wszystkich zachęcamy.

Na zakończenie, uzasadniając połączenie promocji czytelnictwa z promocją edukacji energetycznej, warto przytoczyć wypowiedź poety Józefa Barana: Pisanie to też rodzaj transfuzji energii. Wiersz – energia w pigułce. Energia może być biała, czarna, czerwona, zielona … albo żadna i wtedy wiersz jest martwy. Żeby twórca mógł dawać energię innym – musi ją pobierać z otoczenia, potem przetwarzać – w obraz, wiersz, sonatę. Nie ma rady, musi się dużo brać, żeby dawać i ciągle owocować. Poeta bywa więc wiecznym głodem wrażeń, rabusiem uczuć.

Zapraszamy zatem szkoły podstawowe, które wykazują troskę o rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci do udziału w kolejnych edycjach konkursu. Warto, ponieważ konkurs daje dzieciom możliwość wspólnej zabawy, rozwija umiejętności plastyczne i literackie inspirowane głośnym czytaniem.

Autorka tekstu:  Halina Rechul, dr nauk ekonomicznych, specjalność energetyka
 

Fot. Halina Rechul

Fot. Halina Rechul

Fot. Halina Rechul

Fot. Halina Rechul

Fot. Halina Rechul

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię