Sukcesem zakończyły się starania Nadleśnictwa Międzychód o dofinansowanie ze środków unijnych projektu: ?Adaptacja byłej siedziby Leśnictwa Mokrzec na cele Ośrodka Edukacji Ekologicznej w ramach obszaru PLB300015 Natura 2000 Puszcza Notecka?.

Projekt został złożony przez Nadleśnictwo Międzychód w 2009 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 206.990,10 PLN, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 70% kosztów kwalifikowanych tj. 116.944,85 zł.

Koncepcja utworzenia ośrodka powstała już w 2007 r., z chwilą oddania do użytku nowej siedziby Leśnictwa Mokrzec. Przyjęto założenie, że stara siedziba leśnictwa, wybudowana w 1890 r. adoptowana będzie na cele edukacyjne.

Jesienią 2007 r. z okazji II Światowego Kongresu Międzychodzian utworzono w tym budynku Izbę Pamięci poświęconą wsi Radusz. Ta historyczna ekspozycja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, Muzeum Regionalnego w Międzychodzie i Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego. Zebrane tu dokumenty, mapy i eksponaty chronią przed zapomnieniem historię wsi Radusz oraz promują dziedzictwo kulturowe Wielkopolski, nierozerwalnie związane z historią Puszczy Noteckiej.

W kolejnych etapach prac powstała diorama Puszczy Noteckiej prezentująca najpopularniejsze typy siedlisk leśnych występujących w tym rejonie oraz ekspozycja historycznych rekwizytów związanych z pracą leśników w dawnych latach.

W ramach projektu w bieżącym roku poza niezbędnymi pracami remontowymi, planuje się dostosowanie pozostałych pomieszczeń leśniczówki do celów edukacyjnych. Pojawi się ekspozycja ptaków i ssaków zamieszkujących lasy Puszczy Noteckiej. Niezbędnym będzie wygospodarowanie pomieszczenia na salę wykładową wyposażoną w sprzęt multimedialny i gry edukacyjne.

Zakończenie prac adaptacyjnych i oficjalne otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Mokrzcu planuje się w IV kwartale 2010 r. Stanie się on integralną częścią istniejącej już na tym terenie bazy edukacyjnej: ścieżki edukacyjnej i „zielonej klasy” w szkółce leśnej w Kaplinie, leśnej ścieżki dydaktycznej „Bobrowy zakątek” i ścieżki rowerowej „Śladami Radusza”.

Prowadzona w ośrodku działalność edukacyjna ma przyczynić się do upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony przyrody, gospodarki leśnej,  specyfiki przyrodniczej i kulturowej Puszczy Noteckiej, uwrażliwić na wartości kulturowe regionu, ukształtować emocjonalny związek z rodzinnymi stronami oraz wypracować zachowania przyjazne środowisku.

Nadleśnictwo zachęcado przekazywania do ośrodka eksponatów, które związane są z historią Puszczy Noteckiej i Radusza. Staną się one zapewne cenną pamiątką i przyczynią się do ratowania pozostałości dziedzictwa tego regionu i naszego dorobku kulturowego.

Źródło: Nadleśnictwo Międzychód
 

Zakończenie prac adaptacyjnych i oficjalne otwarcie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Mokrzcu planuje się w IV kwartale 2010 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię