Działaj z impetem to pionierski projekt, który ma na celu zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje  także działania edukacyjne. 

Jak wynika z danych zebranych przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. każdeego roku Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek, natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim.

Czterech wiodących producentów wody i napojów w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., zainicjowało projekt Działaj z imPETem, ukierunkowany na zwiększenie recyklingu i odzysku tych opakowań. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a partnerami podmioty gospodarujące odpadami w gminach. Projekt realizowany jest w Polsce po raz pierwszy. Celem przedsięwzięcia są działania edukacyjne prowadzone w wybranych lokalizacjach na terenie kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich zobowiązania prawne.

W 2018 roku dążymy do zwiększenia ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET o ok. 35% w systemie Rekopolu, co stanowi ponad 10% poziomu krajowej zbiórki. Podjęte działania przełożą się na wzrost recyklingu tego opakowania w Polsce – mówi Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A.

Z przeprowadzonej w kwietniu 2018 przez koordynatora projektu sondy ulicznej oraz internetowej wynika, że ankietowani w większości segregują plastikowe butelki PET (taką odpowiedź wskazało 51% pytanych). Jednak poza segregacją istotne jest także odpowiednie przygotowanie odpadu do wyrzucenia. Zgnieciona butelka pozwala na zaoszczędzenie 80% wolnego miejsca w koszu lub worku. Co w konsekwencji ma swoje odzwierciedlenie w częstotliwości odbioru odpadów, a tym samym zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

W ramach projektu mieszkańcy dowiedzą się jakie korzyści przynosi prawidłowa segregacja odpadów i jaki jest jej sens.  Opracowano m.in. materiały edukacyjne: zakładkę do książki, ulotkę, infografiki.  Materiały będą sukcesywnie zamieszczane na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem i dostępne do bezpłatnego pobierania i wykorzystywania przez zainteresowane podmioty. Działania edukacyjne prowadzone będą w wybranych regionach przy współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

W planach są także działania skierowane bezpośrednio do szkół, mające na celu zainteresowanie dzieci tematem recyklingu. Kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw wśród najmłodszych skutkuje większą świadomością ekologiczną w przyszłości. Właśnie z myślą o dzieciach powstała edukacyjna aplikacja ?Działaj z imPETem?. Poprzez grę dzieci dowiedzą się m.in. do którego pojemnika wrzucać należy butelki, a tym samym jak je odpowiednio przygotować do wyrzucenia. Przekonają się także o tym, co może powstać po recyklingu tych opakowań.

Maskotę akcji – imPET, która przekazuje treści edukacyjne i zachęca do poszerzania wiedzy na temat segregacji podziwiać można na fanpage’u w serwisie Facebook: www.facebook.com.dzialajzimpetem. Na użytkowników portalu czekają także eko-zagadki i konkursy.

Zapraszamy do wspólnego Działania z imPETem!

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię