Wystawę przedstawiającą najdziksze, najcenniejsze przyrodniczo i najbardziej naturalne obszary Polski, od 24 września można bezpłatnie zwiedzać w Młodzieżowym Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu. Wystawie towarzyszą bezpłatne warsztaty.

W ramach wernisażu (24 września o godz. 17.00) prelekcję nt. najcenniejszych skarbów przyrody okolic Zamościa oraz ich zagrożeń wygłosi znany i ceniony przyrodnik – Krzysztof Wojciechowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 Wystawa „Dzika Polska”, to kolekcja profesjonalnych, wielkoformatowych zdjęć największych polskich fotografików przyrody, przedstawiających najdziksze, najcenniejsze i najbardziej naturalne obszary Polski.  Celem wystawy jest zachęcenie zwiedzających do zwrócenia uwagi na ginący obok nas świat przyrody i podjęcia działań dla ochrony lokalnych wartości przyrodniczych. Wystawie towarzyszą również nieodpłatne edukacyjne warsztaty ekologiczne dla okolicznych szkół, poświęcone tematyce przyrodniczej i prowadzone alternatywnymi metodami nauczania.

Autorami pięknych zdjęć są: Wiktor Wołkow, Jan Walencik, Artur Tabor, Saturnina i Artur Homan, Antoni Kasprzak, Tomasz Ogrodowczyk, Jacek Więckowski, Przemysław Kunysz, Piotr Morawski, Jacek Szarek, Marta Lelek, Janusz Korbel, Jacek Zachara.

Do tej pory wystawa była prezentowana m.in. w: Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, Bielsku-Białej, Suwałkach, Kielcach, Inowrocławiu, Cieszynie, Poznaniu, Wrocławiu, Wałbrzychu, Rzeszowie, Myślenicach, Krakowie, Łodzi, Dublinie (Irlandia), Krośnie, Kazimierzu Dolnym, Zawierciu, Gdańsku, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Legnicy, Słupsku, Mielcu, Tucholi, Biłgoraju, Tczewie, Skarżysku-Kamiennej, Sławie, Kostrzyniu nad Odrą, Tarnowskich Górach.

Miejsce prezentacji wystawy: Zamość, Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kamienna 20
Termin prezentacji: od 24 września 2009 roku
Wernisaż: 24 września 2009 r., godz. 17.00

OPIS WARSZTATÓW TOWARZYSZĄCYCH WYSTAWIE „DZIKA POLSKA”

ajęcia to rozszerzenie oferty edukacyjnej towarzyszącej wystawie „Dzika Polska”, a opierają się przede wszystkim na przeżywaniu, nawiązywaniu bezpośredniego kontaktu z przyrodą i drugim człowiekiem oraz ekspresyjnej twórczości artystycznej, a przez to czynnym, emocjonalnym i świadomym uczestnictwie w procesie nauczania. Warsztaty, w miarę możliwości będą się odbywać w terenie, w cennym przyrodniczo miejscu, miejskim parku, lesie czy rezerwacie przyrody, czy w okolicach Centrum Kultury „Agora”.

Zajęcia,  mają charakter przyrodniczy i kierowane są do uczniów zarówno klas 4-6 szkół podstawowych, jak również gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Treści warsztatów są dostosowywane do klas biorących w nich udział tak, aby były kompatybilne z podstawą programową nauczania
i w swych treściach obejmowały odpowiedni materiał właściwego poziomu kształcenia.

Czas trwania: 4 godziny (w zależności od możliwości grupy może być dłuższy lub krótszy)
Materiał nauczania: Wspólne cechy budowy i czynności organizmów. Przykłady różnorodności roślin, grzybów i zwierząt oraz środowisk ich życia. Opis miejsca zamieszkania. Składniki lokalnego, naturalnego i zagospodarowanego krajobrazu. Sposoby zagospodarowania lokalnego środowiska. Zależność życia ludzi od czynników przyrodniczych. Krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka. Przykłady pozytywnego i negatywnego zagospodarowania przestrzeni. Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze. Wpływ środowiska na zdrowie człowieka. Opisywanie i wartościowanie symbolicznych wytworów plastycznych
z  punktu widzenia ekologicznego i estetycznego.
 

Cele ogólne: Zainteresowanie bogactwem i pięknem środowiska lokalnego. Poznanie współzależności człowieka i środowiska lokalnego. Propagowanie działań proekologicznych i rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej poprzez identyfikację i budowanie odpowiedzialności za lokalne środowisko przyrodnicze.

Strategia nauczania: Problemowo/Emocjonalna

Szkoły zainteresowane udziałem w bezpłatnych warsztatach mogą się rejestrować w Młodzieżowym Domu Kultury, pod nr tel: 084 638 44 46.
 

Źródło: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 

Wystawa Dzika Polska, to kolekcja profesjonalnych, wielkoformatowych zdjęć największych polskich fotografików przyrody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię