Trwa konkurs ?Poznański EKOlider Szkolny?, który ma promować wśród dzieci i młodzieży postawy i zachowania proekologiczne. Pierwsza edycja poświęcona była energooszczędności. W tym roku tematem przewodnim konkursu jest ekologiczne gospodarowanie odpadami. Do udziału mogą zgłosić się uczniowie wszystkich etapów kształcenia szkół publicznych i niepublicznych.

Edukacja ekologiczna jest istotnym elementem systemu kształcenia w Polsce. Przyjęta w 1997 roku „Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej” zawiera m.in. szczegółowe informacje na temat edukacji ekologicznej w formalnym systemie kształcenia. Dla poznańskich uczniów oprócz podstawowych działań prowadzonych w ramach tego rozporządzenia, Urząd Miasta przygotował coś jeszcze!

W ramach drugiej edycji konkursu uczniowie przygotowują dwa zadania. Pierwsze polegające na stworzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej, promującej zgłoszony projekt. Drugie, na szczegółowym i merytorycznym opisie proponowanego projektu. Koncept praktyczny ma za zadanie promować właściwe postawy i zachowania w dziedzinie ekologicznej gospodarki odpadami oraz być związany ze szkołą, domem czy też terenem osiedla i dzielnicy. Uczestnicy przedstawią założenia, szczegółowe wyliczenia oraz sprawozdanie z wdrożenia projektu.

Kampanie przygotowywane w ramach konkursu muszą uwzględniać następujące elementy edukacji globalnej: Milenijne Cele Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, genezę i elementy składowe koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz upowszechniać wiedzę na temat idei Sprawiedliwego Handlu i jej aspektów ekologicznych. Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej konkursu: www.eko-fan.pl. Wielki finał konkursu odbędzie się 3 czerwca 2012 roku. Zwycięskie szkoły zdobędą tytuł "Poznańskiego EKOlidera Szkolnego 2012". Na najlepszych uczniów czekają rowery i wyjazd studyjny do Brukseli.

 – „Poznański EKOlider Szkolny” organizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta to doskonały sposób na upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych – mówi Patron Honorowy Konkursu Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Filip Kaczmarek. Idea konkursu odzwierciedla główną ideę edukacji ekologicznej „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, uczniowie dostrzegając problemy współczesnego świata związane z nieeklogicznym gospodarowaniem odpadów, sami tworzą i realizują projekty, które mogą zmieniać ich „lokalne” otoczenie, tym samym dokonując zmian w szerszym, „globalnym” wymiarze – dodaje Europoseł .

Więcej informacji na temat zasad konkursu można znaleźć na stronie internetowej: www.eko-fan.pl oraz www.poznan.pl/srodowisko .

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię