Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody rozpoczął nowy długofalowy projekt ?Zielone Karpaty = Czyste Karpaty?. Kampania porusza problem gospodarki odpadami w Karpatach.

Wzmożony ruch turystyczny w Karpatach oraz trudności w organizacji selektywnej zbiórki odpadów sprawiają, że problem gospodarki odpadami jest palący. Podstawowym warunkiem efektywnej gospodarki odpadami jest świadomość ekologiczna mieszkańców.

Dlatego kampania ma wyplenić negatywne nawyki w postępowaniu z odpadami, jednocześnie  wspierając wdrożenie selektywnej zbiórki w karpackich gminach. W ramach projektu powstaną ramy merytoryczne edukacji i informacji, tak by samorządy lokalne mogły w łatwy sposób adaptować je do swoich potrzeb.

Szczegółowe działania w ramach tego projektu:

Poradnik komunikacji społecznej w zakresie gospodarki odpadami

Poradnik jest skierowany do wszystkich samorządów lokalnych i zawiera pakiet edukacyjny (przykładowe narzędzia edukacyjne i informacyjne), który ma wpłynąć na większe zaangażowanie społeczności lokalnej w selektywną zbiórkę odpadów. Poradnik będzie dostępny na stronie projektu

Strona internetowa Projektu
Na stronie pojawi się m.in. Wirtualne Centrum Interwencyjne – aplikacja umożliwiająca użytkownikom zgłaszanie np. dzikich składowisk odpadów  oraz bank wiedzy, baza artykułów nt. odpadów. 

Poradnik „Zarządzanie odpadami w obszarach górskich”

Wydany przez Komisję Europejską poradnik jest adresowany gł. do samorządów na obszarach górskich. Poradnik zawiera opis efektywnej i zintegrowanej gospodarki odpadami.

Udział publiczny we wdrażaniu planów gospodarki odpadami

Warsztaty dla mediów (lipiec– sierpień 2009)
spotkania odbędą się w woj. małopolskim, podkarpackim oraz śląskim

Warsztaty dla przedstawicieli samorządów lokalnych  (wrzesień – grudzień 2009)
spotkania odbędą się w woj. małopolskim, podkarpackim oraz śląskim

Warsztaty dla przedstawicieli społeczności lokalnych (tj. organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, nauczycieli (styczeń– czerwiec 2010)
dwa spotkania odbędą się w woj. małopolskim i podkarpackim, a jedno w woj. śląskim.

Warsztat podsumowujący (wrzesień 2010)
warsztat będzie konfrontował spojrzenie różnych grup społecznych na kwestię wspólnego realizowania Programów Gospodarki Odpadami na poziomie lokalnym.

Źródło: LOP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię