Czy trzeba myć opakowania z tworzyw sztucznych, czy wolno palić śmieci i co zrobić z zepsutym telefonem komórkowym? Ministerstwo Środowiska odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania związane z gospodarką odpadami.

Czy to prawidłowo, że nasza firma śmieciowa odbiera odrębnie tylko butelki PET, resztę plastików odrzuca z worków?
To zależy, co stanowi regulamin utrzymania porządku i czystości w danej gminie. Jeśli gmina przyjęła, że odpady są zbierane w podziale m.in. na poszczególne rodzaje tworzyw sztucznych to opisana sytuacja może wystąpić. Jednak pozostałe odpady powinny być odebrane przez inną firmę.

Czy trzeba myć opakowania plastikowe?

Żadne przepisy nie zobowiązują do mycia zużytych opakowań przed ich wyrzuceniem.

Czy odrębnie zebrane śmieci wolno mieszać (zrzucić na jeden samochód)?
Nie powinno się tak dziać. Po to zbierane są selektywnie odpady w samych gospodarstwach domowych, żeby tak posegregowane przekazać do odpowiednich instalacji. Zdarzają się jednak jeszcze przypadki, że zebrane selektywnie odpady są odbierane do jednego pojemnika, ale w takim przypadku powinny one trafić do sortowni. Należy przy tym podkreślić, że w takim przypadku plusem selektywnego zbierania odpadów przez gospodarstwa domowe jest to, że, mimo iż później trafią do jednego pojazdu są one już na etapie ich zbierania w gospodarstwie domowym odseparowane od odpadów, które nie nadają się do dalszego recyklingu materiałowego (np. odpady organiczne).

Gdzie wyrzucamy kartoniki (typu tetrapak) po napojach i mleku?
Odpady tego typu (odpady z opakowań wielomateriałowych) wyrzucamy do pojemników żółtych z napisem „Tworzywa sztuczne”.

Czy plastikowa lampę możemy wyrzucić do pojemnika na plastik?
Nie. Lampa, która jest sprzętem elektrycznym, powinna być oddana do miejsca, w którym zbiera się zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Informacje o tego typu miejscach działających na terenie danej gminy można znaleźć np. w urzędzie gminy. Można też takie odpady przekazać do sklepu, ale tylko w przypadku, gdy zakupujemy sprzęt elektryczny czy elektroniczny tego samego rodzaju jak posiadany i oddawany przez nas zużyty sprzęt.

Czy plastikowy pojemnik z resztką zaschłej farby możemy wyrzucić do pojemnika na plastik?
Jeśli jest to np. farba emulsyjna, a więc opakowanie po tej farbie nie będzie odpadem niebezpiecznym, to można ją wrzucić do pojemnika na plastik.

Gdzie wyrzucić starą gaśnicę samochodową (pełną) czy butlę na gaz.

Należałoby znaleźć firmę, która zbiera tego typu odpady. Niektóre oferty firm zajmujących się tego typu odpadami znajdziemy np. w internecie.

Ile śmieci w Polsce trafia na wysypiska i jaki to jest procent wszystkich (zależy mi na aktualnych danych).

Na składowiska odpadów w 2009 roku trafiło 7859,4 tys. ton odpadów komunalnych na ogólną masę wytworzonych odpadów tego typu 12052,5 tys. ton. Dane dotyczące 2010 roku nie są jeszcze dostępne.

Gdzie wyrzucać resztki po chemikaliach – typu środki na mszyce, komary lub mrówki w ogródku lub na balkonie ew. stare nawozy (w ilościach balkonowo-ogródkowych).
Opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, środkach przeciw insektom itp. powinny być zwracane do sklepu, w którym zostały zakupione. Produkty te powinny być sprzedawane wraz z kaucją, która powinna być pobrana w momencie ich zakupu i zwrócona przy zwrocie pustego opakowania. Ale nawet, jeśli sklep nie pobrał kaucji to i tak zgodnie z przepisami ustawy z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych jest zobowiązany do odbioru pustego opakowania po tych środkach.

Co zrobić ze starym telefonem komórkowym?
W przypadku, jeśli użytkownik zużytego telefonu komórkowego chce się go pozbyć może go oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bądź zwrócić zużyty telefon komórkowy sprzedawcy w chwili zakupu nowego.

Co grozi za wyrzucanie śmieci do lasu?
Pozbywanie się odpadów do lasu stanowi czyn zabroniony, zagrożony administracyjną karą pieniężną. Natomiast w przypadku, gdy niezgodne z przepisami postępowanie z odpadami będzie skutkowało zagrożeniem dla życia lub zdrowia wielu osób lub spowoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach – działanie takie uznaje się za przestępstwo na mocy przepisów Kodeku Karnego.

Czy można palić śmieci w ogródkach/piecach domowych?
Spalanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości lub w domowych piecach jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Źródło: Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska

Pozbywanie się odpadów do lasu stanowi czyn zabroniony, zagrożony administracyjną karą pieniężną. / Fot. www.sxc.hu

Opakowania typu tetrapak po sokach i mleku wyrzucamy do pojemników żółtych z napisem „Tworzywa sztuczne”.

Starą komórkę należy oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bądź zwrócić zużyty telefon komórkowy sprzedawcy w chwili zakupu nowego. / Fot. www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię