Ponad 4200 uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych, zlokalizowanych na terenie Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wzięło udział w tegorocznej edycji kampanii informacyjno-edukacyjnej „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy”. 

W 22 szkołach średnich odbyło się 156 prelekcji, poświęconych gospodarce odpadami. Zajęcia były realizowane przez firmę ABRYS Sp. z o.o. od 21 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.

Głównym celem prelekcji było podniesienie świadomości uczniów klas pierwszych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi o obiegu zamkniętym, ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami spowodowanymi spalaniem odpadów w piecach domowych, nieefektywności energetycznej spalania odpadów w piecach przydomowych oraz zagrożeń płynących z tego procederu. Ponadto podczas zajęć mówiono o neutralizacji i rozkładzie odpadów, zagrożeniach dla bioróżnorodności oraz wód, wynikających z  nieprawidłowego postępowania z odpadami. Poruszano także temat prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, a także konieczności minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. 

Zajęcia były prowadzone online przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, zawierającej grafiki, infografiki oraz filmy edukacyjne.  Finałową częścią każdej prezentacji był udział w Konkursie, przygotowanym na platformie quizowej. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy prelekcji. 

W ramach kampanii do każdej placówki, biorącej udział w projekcie dostarczono kalendarze edukacyjne. 

Kampania informacyjno-edukacyjnej „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

GALERIA ZDJĘĆ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię