Make a choice toward eco. Charming beautiful woman sitting with a laptop on her knees and looking at the camera while charging her electric car

W centrach dużych miast źródłem zanieczyszczeń nie jest z reguły niska emisja z domowych kotłów grzewczych, bo domy wykorzystują ciepło systemowe, ale ze spalin emitowanych przez transport. Dlatego jednym z możliwych działań poprawiającym tą sytuację jest rozwój elektromobilności, przez co rozumiemy jako zastępowanie przestarzałych mało ekologicznych środków transportu na nowe bez emisyjne, ekonomiczne samochody i autobusy elektryczne.

Elektromobilność to przyszłość i odpowiedź na wyzwania ochrony środowiska. Wprowadzenie na szeroką skalę floty pojazdów elektrycznych będzie bezpośrednio oddziaływało na życie polskich obywateli oraz na funkcjonowanie różnych sektorów polskiej gospodarki. Największy wpływ będzie miało na krajowy sektor elektroenergetyczny, oddziałując na wszystkie jego podsektory: wytwórczy, przesyłowy i dystrybucyjny.

Pozytywny wpływ elektromobilności będzie widoczny w miastach, głównie dużych aglomeracjach, gdyż spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i hałasu, co będzie miało bezpośredni efekt w postaci poprawy zdrowia mieszkańców.

Celem projektu ?Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce? jest wsparcie rozwoju elektromobilności w Polsce oraz kompleksowa analiza wpływu wprowadzania na szeroką skalę floty samochodów elektrycznych w ujęciu środowiskowym oraz technicznym.

Partnerami w projekcie są następujące instytucje:

 • Instytut Ochrony Środowiska ? PIB: koordynator projektu
 • Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej
 • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
 • Instytut Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej
 • Green Business Norway

Projekt jest realizowany od kwietnia do listopada 2017 r.

Zadania w projekcie podzielono na trzy kategorie:

 • naukowo-wdrożeniowe,
 • studialno-wdrożeniowe,
 • promocyjno-informacyjne.

W ramach zadań naukowych zostaną wykonane następujące działania:

 • Przygotowanie kilku możliwych scenariuszy rozwoju elektromobilności.
 • Wykonanie analiz rozpływowych systemu elektroenergetycznego oraz określenie nowych poziomów mocy i energii generowanych oraz przesyłanych.
 • Zdiagnozowanie potencjalnych ograniczeń technicznych istniejącej infrastruktury przesyłowej KSE.
 • Rozpoznanie możliwych interakcji pomiędzy rozproszoną infrastrukturą ładowania a KSE.
 • Analiza wpływu wzrostu generacji rozproszonej (OZE) na infrastrukturę KSE.
 • Ocena potencjalnego poziomu zmian emisji zanieczyszczeń podsektora wytwórczego i podsektora transportu samochodowego.
 • Modelowanie środowiskowe dotyczące rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

W ramach zadań studialno-wdrożeniowych zostaną przygotowane:

 • Metodyki działań wspierających rozwój elektromobilności dla administracji rządowej na poziomie ogólnokrajowym, poziomie regionalnym/lokalnym.
 • Analiza efektu wpływu na zdrowie ludzkie, w szczególności dla większych aglomeracji i miast.
 • Opracowanie metodyk rozmieszczania punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla transportu publicznego i indywidualnego.
 • Analiza aspektów techniczno-ekonomicznych w zakresie rozwoju elektromobilności (transport oraz infrastruktura ładowania) dla wybranych miast.

Do działań mających promować ideę elektromobilności można zaliczyć:

 • Ogólnokrajowa kampania promocyjna i informacyjna.
 • Wybudowanie publicznie dostępnych punktów szybkiego ładowania na terenie IOŚ-PIB oraz Politechniki Częstochowskiej zasilanych energią z OZE.

Materiał powstał we współpracy z Instytutem Ochrony Środowiska ? Państwowym Instytutem Badawczym.

Program jest finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04 ? ?Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii?.

Dyrektor Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska ? Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł ukazał się w biuletynie EKOedukacja wydanym przez Dział Edukacji Ekologicznej z firmy Abrys.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię