Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro ? Group zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja i średnie do udziału w projekcie ?JEŻOWÓZ ? program mobilnej edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli?. Zapisy przyjmowane są do najbliższego piątku włącznie!

W październiku 2010 roku zostaną przeprowadzone terenowe warsztaty wprowadzające dla nauczycieli „Jak uczyć ochrony przyrody – aktywne metody edukacji ekologicznej”, w których weźmie udział po 2 nauczycieli z każdej z wyłonionych szkół. Od połowy października do czerwca 2011 roku, ekomobil Jeżowóz wraz z edukatorami będzie odwiedzał wyłonione w naborze szkoły. 4 klasy uczniów po ok. 22 – 23 osób z każdej ze szkół skorzystają z warsztatów z ekomobilem, pracując na mikroskopach stereoskopowych, lornetkach, zestawach do badania wody i innych pomocach, w zależności od tematu warsztatów.

Do udziału w warsztatach w charakterze gości organjzatorzy zapraszają przedstawicieli rady Rodziców lub/i innych lokalnych partnerów społecznych.

W projekcie zostanie przeprowadzonych łącznie 4 warsztaty dla nauczycieli i 224 warsztatów dla ok. 56 szkół z obszaru:

  • woj. podlaskie – wszystkie powiaty,
  • woj. mazowieckie – powiat ostrołęcki, ostrowski, sokołowski, siedlecki, łosicki,
  • woj. warmińsko – mazurskie – powiat gołdapski, olecki, ełcki, piski,
  • woj. lubelskie – powiat bialski.

Zainteresowane udziałem szkoły powinny odesłać wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w terminie do 10 września 2010, do godz. 15.00, faksem pod numer 085 653 75 76, 085 653 89 46 meilem pod adres [email protected] (z pieczątkami i podpisami, w postaci zeskanowanej!) bądź pocztą na adres: ul. Ciepła 19 A, 15 – 472 Białystok z dopiskiem „JEŻOWÓZ”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane po dwie szkoły z powiatu, których kompletne i czytelne zgłoszenia wpłyną do biura projektu jako pierwsze. Pozostałych około 8 szkół zostanie wyłonionych według kolejności zgłoszeń ew. liczby zgłoszeń z danego obszaru, przy czym pierwszeństwo będą miały szkoły z mniejszych miejscowości.

Z wyłonionymi szkołami planowane jest podpisanie umów o uczestnictwie w projekcie. Pozostałe szkoły zostaną wpisane na listę rezerwową i będą miały pierwszeństwo we wzięciu udziału w warsztatach z ekomobilem w roku szkolnym 2011/2012, o czym poinformujemy odrębnym pismem. Wszystkie działania są dla szkół nieodpłatne. Jedynym kosztem do ewentualnego poniesienia jest dojazd nauczycieli na warsztaty ew. zakup znaczka pocztowego do wysłania zgłoszenia i odesłania umowy.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy o przyrodzie i świadomości ekologicznej uczniów oraz popularyzacja mobilnej edukacji ekologicznej. Działania są realizowane w ramach projektu „JEŻOWÓZ – program mobilnej edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli”, dofinansowego ze środków NFOŚiGW, oraz projektu „Ekomobil jako innowacja edukacji ekologicznej w Polsce” realizowanego we współpracy z Saksońską Fundacją Przyrody i Środowiska  z Drezna, przy wsparciu finansowym Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Więcej informacji pod numerem telefonu 085 653 75 76, 085 653 89 46, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00. Więcej o mobilnej edukacji ekologicznej w załączonych informacjach oraz na stronie www.ekomobil.pl.

Warsztaty z ekomobilem zachęcają uczestników do pogłębiania zainteresowań w zakresie ochrony natury i środowiska. / Fot. Agro-Group

Zajęcia prowadzone wraz z ekomobilem to praktyka, która bawi oraz inspiruje do dalszego poznawania przyrody. / Fot. Agro-Group

Idea projektu zakłada ścisły związek teorii i praktyki, a ważną rolę odgrywa lekcja na łonie natury. / Fot. Agro-Group

Warsztaty prowadzone są różnymi metodami nauczania m.in. pogadanki, gry, konkursy, burza mózgów czy rozwiązywania kart pracy. / Fot. Agro-Group

Zajęcia są dostosowane do wieku, co gwarantuje radosną oraz owocną nauką. / Fot. Agro-Group

Dzieci mogą zaobserwować różne okazy natury, wykorzystując w tym celu sprzęt optyczny. / Fot. Agro-Group

Zajęcia z ekomobilem bawią oraz inspirują do poznawania przyrody. / Fot. Agro-Group

Wszystkie działania są dla szkół nieodpłatne. / Fot. Agro-Group

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię