Rusza 12. edycja konkursu ?Ekologia w Obiektywie?, organizowanego przez firmę Bayer. Tegoroczny konkurs adresowany jest do zawodowych fotografów, w tym fotoreporterów prasowych.

Warszawa, sierpień 2012 – ‘Zrównoważona energia dla wszystkich’ – to temat tegorocznej edycji konkursu, inspirowany obchodami Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi, ogłoszonego przez  ONZ. Organizatorem konkursu jest firma Bayer. Konkurs adresowany jest w tym roku do zawodowych fotografów, w tym fotoreporterów prasowych. Pula nagród wynosi 11 000 PLN.
 
Do końca września 2012 można zgłaszać fotografie związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii w sposób, który wspiera rozwój  w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Prace mogą ilustrować dostęp, pozyskiwanie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnianie efektywności energetycznej. Szczególnie interesujący dla organizatorów jest aspekt społeczny: przykłady rozwiązań, funkcjonujących w gospodarstwach domowych w Polsce.
 
Kwestie poszanowania środowiska są coraz ważniejsze – nie tylko dla gospodarek, ale i dla samych konsumentów -– mówi Christophe Dumont, Prezes zarządu Bayer Sp. z o.o. – Społeczeństwa oczekują od firm rzeczywistego zaangażowania – tak w postaci rozwiązań prośrodowiskowych w produkcji, jak i promowania postaw przyjaznych naturze. Bayer jest firmą aktywną na obu tych płaszczyznach. Zrównoważony rozwój należy do najważniejszych elementów naszej strategii, zgodnie z misją ‘Science for a Better Life’. 
 
Prace konkursowe będą oceniane w jednej kategorii: zdjęcie pojedyncze. W skład kapituły wchodzą: Anna Brzezińska-Skarżyńska, Redaktor Naczelna Redakcji Fotograficznej PAP S.A. (przewodnicząca), Andrzej Wiktor – fotograf, ZPAF, Michał Wójcik – Redaktor Naczelny magazynu Focus, Magdalena Machinko-Nagrabecka, UNEP/GRID-Warszawa oraz reprezentant firmy Bayer. Jury przyzna Grand Prix w wysokości 7 000 PLN oraz dwie nagrody po 2 000 PLN. Zwycięzców poznamy jesienią.
 
Każdy uczestnik może przesłać do 10 prac za pośrednictwem strony www.ekologiawobiektywie.pl Tam również dostępny jest regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.
 
 
 
 
 
 
Ban Ki Mun, Sekretarz Generalny ONZ,
Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), 16.01.2012
„Zrównoważona energia dla wszystkich ludzi jest zarówno niezbędna, jak i osiągalna. Powinniśmy tworzyć nową energetyczną przyszłość, która wykorzysta siłę technologii i innowacji w służbie ludziom i naszej planecie. Zrównoważona energia oznacza dobrą gospodarkę, dobre środowisko i sprawiedliwość na świecie. (…) Musimy podejmować działania teraz, aby budować gospodarkę czystą energią.” 
 
 
Fakty dotyczące zrównoważonej energii
ü 3 miliardy ludzi korzystają wyłącznie z energii pochodzącej z węgla kamiennego, drzewnego, drewna i odchodów zwierzęcych do codziennych potrzeb związanych z gotowaniem i ogrzewaniem
ü odnawialne źródła pokrywają 1/4 światowego zapotrzebowania na energię
ü odnawialne źródła energii przyczyniają się do produkcji 18 proc. energii elektrycznej na świecie
ü 70 milionów gospodarstw domowych korzysta z wody podgrzanej energią z paneli słonecznych
ü ponad połowa inwestycji w segment zasilania dotyczy właśnie źródeł odnawialnych
ü produkcja energii wiatrowej rosła o 27 proc. rocznie, a o 19 proc. rocznie wzrastała popularność podgrzewania wody za pośrednictwem paneli słonecznych
ü obecnie ponad 100 państw posiada prawodawstwo promujące korzystanie z energii odnawialnej. Wiele z nich przewiduje, że do 2020 roku udział energii ze źródeł odnawialnych będzie stanowił od 15 do 25 proc. całokształtu pozyskiwanej energii
ü elektrownie wiatrowe istnieją w ponad 82 państwach, czerpiące energię z biomasy – w ponad 50, ze źródeł geotermalnych – w 19
ü infrastruktura związana z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych stwarza możliwości pracy dla ponad 3 milionów ludzi
Źródło: ‘Renewables 2010. Global Status Report’ http://www.unep.org/sefi-ren21/
 
O firmie Bayer
 
Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokiej zyskowności. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju. Ekonomia, ekologia i odpowiedzialność społeczna to równorzędne priorytety w polityce korporacyjnej firmy. W roku podatkowym 2011, firma Bayer zatrudniała 111,800 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 36.5 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 1,7 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 2,9 mld €. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.bayer.com.pl
Kontakt: Monika Lechowska, tel. 22 572 35 16, [email protected]
 
 
Oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejszy komunikat prasowy może zawierać dotyczące przyszłości oświadczenia opierające się na aktualnych założeniach i prognozach Grupy Bayer lub zarządów poszczególnych podgrup. Istnieje wiele znanych oraz nieznanych rodzajów ryzyka, niewiadomych oraz innych czynników, które mogą spowodować znaczące różnice pomiędzy rzeczywiście osiągniętymi w przyszłości wynikami, sytuacją finansową firmy oraz tempem jej rozwoju a wartościami szacunkowymi zawartymi w niniejszym dokumencie. Do czynników tych należą również te, które zostały opisane w publicznych sprawozdaniach firmy Bayer dostępnych pod adresem www.bayer.com. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizację takich dotyczących przyszłości oświadczeń ani za porównywanie ich zgodności z jakimikolwiek przyszłymi wydarzeniami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię