Czy wiecie, że w Polsce działa 20 Patroli elektrośmieci – każdy składający się z ok. 20 uczniów, które prowadzą kampanie edukacyjne dotyczącej sprawnego systemu zbierania i odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) na terenie gminy? Dzieje się to w ramach projektu „Elektro ? nie śmieci”.

Na starcie projektu (X.2012) nauczyciele i animatorzy z 20 miejsc w Polsce zostali przeszkoleni z zakresu zbierania, segregacji i możliwości odzyskiwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki temu mogli oni wprowadzić młodzież w tematykę ZSEE i zaplanować działania na poziomie lokalnym. Całość działań skierowanych do szkół w ramach projektu uwzględnia edukację prowadzoną dla młodzieży i obejmującą ściśle zagadnienia zawarte w podstawie programowej dla młodzieży szkolnej z zakresu geografii, biologii, techniki, informatyki.

Powołano 20 Patroli elektrośmieci. Uczestnicy Patroli brali udział w szkoleniach dot. elektroodpadów (ZSEE) oraz dziennikarskich. Zdobyli wiedzę dotyczącą zbierania, przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz jego powrotu na rynek w postaci surowców. W teorii i praktyce poznali również tajniki przygotowania tekstów prasowych, materiałów dziennikarskich oraz fotografii.

Kampanie edukacyjne prowadzone przez Patrole w szkole opierają się na działaniach informacyjnych, inwentaryzacyjnych (m.in. inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci), spotkaniach z samorządem). Celem jest włączenie jak największej liczby osób w działania na rzecz ZSEE, przekazania w sposób przyjemny i aktywny wiedzy ekologicznej przydatnej na co dzień. Wszystko jest dokumentowane przez młodzież i w formie reportaży, filmów, zdjęć zamieszczane na specjalnie przygotowanej platformie internetowej dla Młodych Reporterów: www.mlodzireporterzy.pl.

Aktywność opiekunów młodzież w projekcie podsycają konkursy organizowane przez Fundację MiLA na poziomie ogólnopolskim – a w szkołach – przez opiekunów. Odbyły się już: konkurs na projekt plakatu promującego projekt i konkurs na broszurę edukacyjną z zakresu ZSEE dla gimanzajlistów, konkurs na scenariusz lekcji z zakresu ZSEE dla nauczycieli. Obecnie trwa nabór na konkurs fotograficzny „Elektrośmieci na dzikich wysypiskach”. Zaplanowano również Konkurs na reportaż dla młodzieży oraz konkurs dla gmin na największą ilość sprzętu elektronicznego i elektronicznego zebranego i przekazanego do firmy recyklingowej.

PIONKI W EKO-RUCHU Z MILĄ – przykład działań prowadzonych w 1 z 20 miejsc realizacji Projektu: w Publicznym Gimnazjum w Pionkach.

  • KROK I: ORGANIZACJA GRUPY

Grudzień 2013 – Promocja projektu wśród uczniów szkoły, organizacja Patrolu Elektro-nie-śmieci.

  • KROK II: DAWKA WIEDZY DLA PATROLU

24 stycznia 2013 – Warsztaty dot. zbierania i segregacji odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacji kampanii edukacyjnej dot. ZSEE.
25 stycznia 2013 – Warsztaty „Jestem EKO-REPORTEREM” dot. przygotowania materiałów i tekstów dziennikarskich, fotografii oraz organizacji działań promocyjnych na terenie szkoły i gminy.

  • KROK III: KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY PROJEKT I OGÓLNOPOLSKĄ KAMPANIĘ NA RZECZ ZSEE

Ogłoszono konkurs na  terenie szkoły, spośród przygotowanych projektów wybrano kilka najlepszych, które nadesłano na konkurs ogólnopolski do Fundacji MiLA. Uczennica z Publicznego Gimnazjum w Pionkach Adrianna Zawadzka zdobyła I miejsce w konkursie ogólnopolskim.

  • KROK IV: KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT W SZKOLE I OTOCZENIU

21 lutego 2013 w Pionkach odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Elektro-nie-śmieci”. Wśród 92 uczestników konferencji byli przedstawiciele Urzędu Miasta Pionki, Starostwa Powiatowego w Radomiu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Kozienickiego Parku Krajobrazowego, nadleśnictw, stowarzyszeń lokalnych, firm, nauczyciele, młodzież ze szkół z obszaru powiatu oraz ich rodzice.  Członkowie Patrolu „Elekto – nie –śmieci” pod kierunkiem P. Edyty Rutkowskiej (Koordynatora projektu w Pionkach) przedstawili przykłady swej aktywności w projekcie, podstawowe informacje odnośnie ZSEE, jak również plany na przyszłość związane z kampanią edukacyjną, inicjowaniem zbiórek, inwentaryzacją dzikich wysypisk elektrośmieci. Podczas konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla Adrianny Zawadzkiej – uczennicy Gimnazjum w Pionkach, której plakat został nagrodzony I nagrodą w konkursie organizowanym w ramach projektu „Elektro – nie – śmieci”. Plakat zaprojektowany przez Adę promuje projekt na poziomie ogólnopolskim. Rozstrzygnięto również Wojewódzki Konkurs Poezji Ekologicznej. Wydarzeniu towarzyszył również wspaniały pokaz „mody odpadowej”.

  • KROK V: KONKURS NA BROSZURĘ EDUKACYJNĄ DOT. ZSEE

W szkole ogłoszono konkurs na broszurę edukacyjną. Wśród przygotowanych projektów wybrano kilka modelowych i nadesłano na konkurs ogólnopolski do Fundacji MiLA. Ponownie laureatem została uczennica z Gimnazjum w Pionkach. Maria Mamica zajęła I miejsce w konkursie i na bazie jej projektu powstała broszura edukacyjna dot. ZSEE skierowana do gimnazjalistów i społeczności wokół szkoły.

  • KROK VI: CO ZE ZUŻYTĄ LODÓWKĄ… – wyjazd Patrolu do zakładu przetwarzania w Błoniu

22 marca 2013 Patrol uczniów z Gimnazjum nr 1 w Pionkach udał się na wizytę do zakładu recyklingu elektroodpadów w Błoniu, prowadzonego przez Firmę Remondis. Przywiezione elektroodpady są tu sortowane i przewożone do innych zakładów, gdzie zostają poddane utylizacji. W Błoniu znajduje się również najnowocześniejsza w Polsce linia do utylizacji starych lodówek. Patrolem z Pionek na miejscu opiekował się Pan Robert Wawrzonek. Była okazja do podyskutowania na temat działań przeprowadzonych w zakresie ZSEE oraz zaplanowania przyszłych aktywności…

  • KROK VII:  ELEKTRO-Happening w Pionkach

24 kwietnia 2013 Patrol „Elektro – nie – śmieci” włączając wielu uczniów z Gimnazjum nr 1 w Pionkach zorganizował akcję promocyjno-edukacyjną dla mieszkańców miasta w postaci happeningu. Celem akcji było zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji elektroodpadów. Uczniowie przeszli ulicami miasta, tworząc napis „WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI”. Przechodniom wręczali broszury zachęcające do zbiórki ZSEE oraz ulotki informujące o akcji „Torba za elektrośmieci” odbywającej się podczas miejskich obchodów Dnia Ziemi na Ogródku Jordanowskim. Informowali o Wielkiej Zbiórce Elektrośmieci w Gimnazjum nr 1 w Pionkach.

  • KROK VIII: WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW pod hasłem „Torba za elektrośmieci”

28 kwietnia 2013 w Gimnazjum nr 1 w Pionkach podczas XIV Miejskich Obchodów Dnia Ziemi odbyła się Wielka Zbiórka Elektrośmieci pod hasłem „Torba za elektrośmieci”. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu społeczności Pionek udało się uzbierać olbrzymi kontener elektrośmieci o pojemności 36m3. Elektrośmieci zostały odebrane i przekazane do recyklingu i utylizacji przez firmę Remondis.

KROKI kolejne – nastąpią wkrótce, już ogłoszono w szkole konkurs fotograficzny dot. dzikich elektro-wysypisk, planowane są kolejne akcje i działania.
„Patrol elektrośmieci spisał się na medal! Dzięki debacie przeprowadzonej na konferencji otwierającej projekt mamy dwóch posłów do XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. – mówi Edyta Rutkowska, Koordynator Projektu w Pionkach – 1 czerwca brali udział w obradach Sejmu nt. lokalnego ekorozwoju pracując nad ustawą. Uczniowie przygotowali wspaniałą kampanię edukacyjną dla społeczności lokalnej.”.

Gimnazjum w Pionkach, podobnie jak inne szkoły uczestniczące w projekcie traktują udział w projekcie „Elektro-nie-śmieci” jako możliwość poszerzenia wiedzy i realizacji projektów (zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Edukacji) w społeczności szkolnej i jej otoczeniu. Wartość dodaną są relacje uczniów nawiązane z gminą, oddziaływanie aktywności 20 Patroli na społeczności lokalne. Przeprowadzane w 20 miejscach kampanie służą przede wszystkim przełamywaniu stereotypów związanych ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Dziś wiele osób nie wie bowiem co zrobić z tego typu odpadem, traktuje go jako niewygodny (często wielkogabarytowy). Dodatkowo brak informacji, brak pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny sprawia, że bardzo często trafia on na dzikie wysypiska śmieci. Szkoły uczestniczące w projekcie zapraszają do udziału w akcjach, działaniach prowadzonych na terenie 20 gmin – sąsiedzkie szkoły, przedszkola i grupy młodzieżowe. Poszerzają w ten sposób grono odbiorców, osób posiadających wiedzę o ZSEE.

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Już podczas projektu kolejne szkoły, kolejne miejsca korzystają z wiedzy i doświadczeń projektu – wydana została broszura edukacyjna skierowana do młodzieży odnośnie ZSEE, przygotowano plakat promujący projekt i przeprowadzane zbiórki odpadów, odbywają się konkursy dla uczniów i nauczycieli. Broszura i plakat to projekty uczniów, którzy zostali laureatami konkursów ogłoszonych w ramach projektu.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.mila.org.pl i www.mlodzireporterzy.pl

W ramach projektu „Elektro – nie – śmieci”:

• Działa 20 Patroli „Elektro – nie – śmieci” realizujących kampanie edukcyjne w społecznościach lokalnych;

• Odbyło się 2 – dniowe szkolenie dla Animatorów – Liderów działań w 20 miejscach z zakresu ZSEE, dziennikarstwa oraz planowania kampanii promocyjnych, budowania partnerstwa;

• Odbyło się 20 warsztatów „Jestem młodym reporterem ZSEE” dla młodzieży w 20 miejscach;

• Odbyło się 20 warsztatów z zakresu ZSEE  dla młodzieży w 20 miejscach w Polsce;

• Odbył się Konkurs na najlepsze Kampanie promocyjne z zakresu ZSEE;

• Odbył się Konkurs na scenariusz lekcji o tematyce ZSEE;

• Odbył się Konkurs na plakat promujący projekt „Elektro – nie – śmieci”;

• Odbył się Konkurs na broszurę edukacyjną dot. ZSEE;

• Trwa KONKURS FOTOGRAFICZNY „Elektrośmieci na dzikich wysypiskach” dla gimnazjalistów (nadsyłanie prac do 30 września 2013);

• Zostaną zorganizowane 2 Konkursy: dla reporterów i dla gmin;

• Zostanie wydana broszura podsumowująca projekt;

• Odbędzie się Festiwal podsumowujący projekt.

Fot. Fundacja MILA

Fot. Fundacja MILA

Fot. Fundacja MILA

Fot. Fundacja MILA

Fot. Fundacja MILA

Fot. Fundacja MILA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię