Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne ?Tilia? zaprasza nauczycieli z terenu województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu gospodarowania elektroodpadami.

Miejsca i terminy szkoleń w 2013: Ostróda – 7 lutego, Olsztyn – 8 lutego, Toruń – 9 lutego, Bydgoszcz – 22 lutego, Gdańsk – 1 marca i Gdynia – 1 marca.

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z elektroodpadami w kontekście obowiązującej Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz podniesienie  świadomości mieszkańców trzech województw co do ograniczania ilości odpadów elektronicznych i zapewnienia właściwego sposobu zbiórki tego typu odpadów.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu pn „Kampania promocyjno-informacyjna oraz aktywna edukacja dotycząca zagospodarowania elektroodpadów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymają: certyfikat ukończenia szkolenia, materiały edukacyjne (scenariusz z kartami pracy i zadaniami aktywizującymi – 1 komplet), materiały edukacyjno-promocyjne dla uczniów (magnesy, długopisy, plany lekcji – po 30 szt.).

Nauczyciele chcący wziąć udział w szkoleniu zobowiązani są do uzupełnienia i przesłania Karty zgłoszenia: fax. 56 657 60 85, e-mail mailto:[email protected]. Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony internetowej projektu www.elektroodpady.edu.pl. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenerów – pracowników Toruńskiego Stowarzyszenia Ekologicznego „Tilia”. Stowarzyszenie jest organizacją ekologiczną prowadzącą działalność w ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej skierowanej do najmłodszych po specjalistyczne szkolenia dla firm, ponadto prowadzi centrum edukacji ekologicznej – Szkołę Leśną na Barbarce.  Więcej informacji: www.szkola-lesna.torun.pl.

Harmonogram szkolenia z zakresem tematycznym (szkolenie trwa 3 godz. datę i miejsce szkolenia należy wybrać w karcie zgłoszenia)
1.    Zapoznanie z założeniami projektu: harmonogram działań, informacje o konkursie,  przekazanie materiałów szkoleniowych oraz materiałów promocyjnych.
2.    Omówienie zagadnień teoretycznych, w tym prawnych  dotyczących zbierania, segregacji  i odzyskiwania odpadów związanych z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
3.    Omówienie zagrożeń dla środowiska  w zawiązku z nienależytym zagospodarowaniem w/w odpadów.
4.    Pokazanie metod odzyskiwania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5.    Omówienie materiałów szkoleniowych – scenariuszy i kart pracy.
6.    Prezentacja działań aktywizujących uczniów przez nauczycieli.
7.    Zakończenie szkolenia z wręczeniem certyfikatów.

Informacje organizacyjne
Data
Godzina
Miejsce
Termin nadsyłania zgłoszeń
07.02.2013 12.00-15.00 Zespół Szkół Zawodowych,
ul. Sportowa 1, Ostróda
woj. warmińsko-mazurskie
do 05.02.2013 r.
udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Stow.Tilia
08.02.2013 11.00-14.00 Remedium-Doradcy Finansowi, DCB.S.A. ul. Kajki 10/12 (róg Dąbrowszczaków), Olsztyn
woj. warmińsko-mazurskie
do 06.02.2013 r.
udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Stow. Tilia
09.02.2013 11.00-14.00 Szkoła Leśna na Barbarce,
ul. Przysiecka 13, Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
do 07.02.2013 r.
udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Stow. Tilia
22.02.2013 11.30-14.30 Hotel Przystań
ul. Tamka 2, Bydgoszcz
woj. kujawsko-pomorskie
do 19.02.2013r.
udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Stow.Tilia
01.03.2013 10.30-13.30 Hotel Focus,
ul. Elbląska 85, Gdańsk
do 26.02.2013 r.
udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Stow.Tilia
01.03.2013 11.30-14.30 Hotel Blick,
ul. Jana z Kolna 6, Gdynia
do 26.02.2013 r.
udział w szkoleniu zostanie potwierdzony przez pracownika Stow. Tilia

Więcej informacji o projekcie: www.elektroodpady.edu.pl

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię