Dlaczego świat potrzebuje energii ze źródeł odnawialnych? Pod takim tytułem Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej w styczniu br. ogłosiła Konkurs skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych. Plakaty informacyjne rozesłano do 2500 gmin. Informacja pojawiła się na stronie Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej. Prowadzony był również indywidualny e-mailing do szkół. Ostatecznie do organizatora wpłynęło ok. 200 opracowań.

Konkurs rozstrzygnęła kapituła w składzie prof. Maciej Nowicki, minister środowiska (przewodniczący), Tomasz Podgajniak, wiceprezes Proeko, prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska, Urszula Wojciechowska, redaktor naczelna miesięcznika „Czysta Energia”, Piotr Wiśniewski, wiceprezes PIGEO, Wiesław Wójcik, prezes PIGEO.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami wybrano 20 najlepszych opracowań. W drugiej fazie wyłoniono trzy najlepsze opracowania. Cenne nagrody rzeczowe ufundowała firma Glen Dimplex, a książkowe Ministerstwo Środowiska.

W trzecim dniu Targów Greenpower w Poznaniu 21 maja br. na stoisku PIGEO ogłoszono wyniki konkursu i dokonano uroczystego wręczenia dyplomów i nagród.
W imieniu ministra M. Nowickiego dyplomy i nagrody wręczyła Katarzyna Karpińska (redaktor Biuletynu Informacji Publicznej MŚ), a nagrody rzeczowe od firmy Glen Dimplex złożyła na ręce wyróżnionych dr Grażyna Przywieczerska (wiceprezes zarządu PIGEO). Z kolei gratulacje w imieniu jury składali Wiesław Wójcik i Urszula Wojciechowska, która jednocześnie oznajmiła, że najlepsza praca zostanie opublikowana na łamach miesięcznika „Czysta Energia” oraz portalu Zielona Lekcja.

Trzy pierwsze miejsca zajęli:
I miejsce – Jakub Kłyszejko, Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Ruszowie – otrzymał laptop,
II miejsce – Sławomir Bielecki, Publiczne Gimnazjum Gminne im. Armii Krajowej w Łomży – otrzymał komputer stacjonarny,
III miejsce – Kamil Kopala, Społeczne Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku – otrzymał aparat cyfrowy.
Wszystkim laureatom wręczono plecaczki z porcją słodyczy i albumem na temat energii odnawialnej. Dodatkowo 10 wyróżnionych finalistów znalazło wewnątrz wielofunkcyjny kalkulator naukowy.

Zwycięska praca Jakuba Kłyszejki znajduje się w załączeniu oraz w miesięczniku "Czysta Energia" nr 06/2009.

Autor: Urszula Wojechowska, redaktor prowadząca miesięcznik "Czysta Energia"
 

Gratulacje i nagrody przekazywali: Katarzyna Karpińska w imieniu Ministra Środowiska, Wiesław Wójcik (PIGEO), dr Grażyna Przywieczerska(Glen Dimplex) oraz Urszula Wojciechowska („Czysta Energia”). / Fot. Archiwum Abrys

Zwycięzcy konkursu wraz z organizatorami, członkami jury i sponsorami nagród. / Fot. Archwium Abrys

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię