W lipcu 2010 roku Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych rozpoczęła realizację nowego projektu ?Energia odnawialna jest wśród nas? dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kampania ma uczulić społeczeństwo na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii (OZE) są atrakcyjną alternatywą pozwalającą pogodzić rozwój cywilizacyjny z zachowaniem naturalnego bogactwa środowiska naturalnego. Tradycyjnie OZE kojarzą się z wielkimi inwestycjami, budową elektrowni wodnych i farm wiatrowych. Czy słusznie? W jaki sposób lokalne społeczności i lokalni użytkownicy  mogą wykorzystywać energię pochodzącą ze  źródeł odnawialnych?

Celem tej kampanii jest uczulenie społeczeństwa na konieczność rozwoju nowych technologii przyjaznych środowisku oraz pokazanie korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii. Projekt adresowany jest do ogółu społeczeństwa w szczególności dzieci i młodzieży, nauczycieli, edukatorów ekologicznych. Projektem zostanie objęta cała Polska a w szczególności województwa: małopolskie, podkarpackie, wielkopolskie, podlaskie, mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, łódzkie.

W ramach projektu przewiduje się wydanie pakietu edukacyjnego „Energia odnawialna jest wśród nas”, który przygotowany zostanie jako gotowy materiał do prowadzenia zajęć lekcyjnych w różnych grupach wiekowych dzieci i młodzieży, ale także z możliwością wykorzystania do edukacji dorosłych. Pakiet edukacyjny będzie zawierał m.in.: scenariusze zajęć dla poszczególnych etapów edukacyjnych, płytkę CD z prezentacją multimedialną,  plansze, gry edukacyjne, również pomoce dydaktyczne pozwalające zilustrować prostymi doświadczeniami sposoby wykorzystania energii odnawialnej.

W ramach promocji pakietu edukacyjnego planowane jest przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży, jak również dla nauczycieli przedszkolnych i szkół podstawowych, wychowawców świetlic, wychowawców placówek socjoterapeutycznych  i społeczności lokalnej. Planowany termin  przeprowadzania warsztatów: I kwartał 2011 – IV kwartał 2011. Fundacja przewidziała również aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie 2 konkursów: „Mój pomysł na zielona energię” i „Energia na zielono”.

Konkurs innowacyjny „Mój pomysł na zieloną energię” skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz liceów promujący innowacyjne pomysły proekologiczne możliwe do zrealizowania w swoim otoczeniu. Przewidywany jest konkurs indywidualny (skierowany do pojedynczych uczniów) i grupowy skierowany do szkół. W ramach tego konkursu przewidziane jest również przeprowadzenie akcji edukacyjnej nt. odnawialnych źródeł energii.

„Energia na zielono” to konkurs plastyczny dla dzieci z placówek przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów na najlepsze prace w dowolnej technice np. rysunek, obraz, grafika, fotografia, film interpretujący hasło konkursowe. Kryterium oceny nadesłanych prac będzie pomysłowość, oryginalność oraz wkład w przygotowanie. Przewidziano nagrody dla 3 osób z każdej grupy wiekowej (łącznie 9 osób) z całej Polski.

Więcej informacji na stronie www.fwie.eco.pl
 

Fundacja przewidziała również aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie 2 konkursów: „Mój pomysł na zielona energię” i „Energia na zielono”. / Fot. Martin Boose, www.sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię