Szkolna edycja proekologicznej akcji ?Energicznie chroń środowisko? wkracza w decydującą fazę ? prawie połowa uczestniczących w niej lubińskich szkół już zadeklarowała termin przeprowadzenia zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD.

Jako pierwsi zebrane elektroodpady przekażą jutro uczniowie Zespołu Szkół Społecznych. A jest o co walczyć: wyróżniające się klasy i szkoły otrzymają wartościowe upominki.

KGHM Ecoren kontynuuje – od września już na szeroką skalę – akcję pod hasłem „Energicznie chroń środowisko”, której celem jest edukowanie lokalnej społeczności w zakresie dbania o środowisko naturalne i właściwego utylizowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Według polskiego i unijnego prawa nie wolno wyrzucać do śmieci starych i niedziałających urządzeń RTV czy AGD – muszą trafić do profesjonalnej firmy zajmującej się ich utylizacją i recyklingiem.

Ważnym elementem akcji jest jego szkolna odsłona – KGHM Ecoren rozpoczął z Fundacją ROSA i lubińskimi szkołami wspólną akcję edukacyjną, aby zainteresować młodzież tematem ochrony środowiska i kształtować w nich, a za pośrednictwem uczniów także wśród rodziców, proekologiczne postawy. Swój udział zgłosiło ostatecznie aż 11 placówek z Lubina. Znajdują się wśród nich szkoły podstawowe nr 3, 8, 9, 12 i 14, gimnazja nr 1, 3 i 4 oraz Zespół Szkół Społecznych im. Rady Europy, Zespół Szkół Sportowych i Zespół Szkół Integracyjnych. Biorą one udział w konkursie na zebranie największej liczby zużytych urządzeń RTV i AGD.

Wszystkie uczestniczące w akcji szkoły otrzymały kilka tygodni temu materiały informacyjne, regulamin konkursu oraz konspekty lekcji poświęconych problemowi zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Aż sześć placówek podało termin przeprowadzenia zbiórki elektroodpadów – trzy z nich zaplanowano na listopad, dwie na grudzień bieżącego roku, a ostatnia z dotychczas zadeklarowanych zostanie przeprowadzona w połowie stycznia.

Już jutro pierwszą partię zużytego sprzętu RTV i AGD przekaże Zespół Szkół Społecznych. Uczniowie ZSS przez kilkanaście dni zbierali elektroodpady, wsparł ich także właściciel zajazdu w Polkowicach (rodzic jednego z uczniów), który przekazał 36 sztuk zużytego sprzętu. Ta partia została sprawiedliwie rozdzielona na trzy uczestniczące w akcji klasy. W piątek 13 listopada o godz. 10.00 całość zostanie odebrana przez pracowników Ecorenu. Natomiast Zespół Szkół Sportowych zorganizuje własny konkurs wiedzy o elektroodpadach. Do udziału w jury dyrekcja szkoły zaprosiła przedstawicieli KGHM Ecoren.

Zachęcamy pozostałe szkoły, by zgłaszały do nas pasujący im termin. W ustalonym dniu pod szkołą czekać będzie specjalnie oznakowany samochód, a pracownicy Ecorenu pomogą przenieść elektroodpady i zawiozą je do oddziału KGHM Ecoren, gdzie fachowo zostaną one rozebrane na części w celu odzyskania materiałów i surowców do powtórnego wykorzystania – mówi Joanna Szczepaniak, dyrektor departamentu promocji i komunikacji KGHM Ecoren. – Warto zrobić to jak najszybciej, bo konkurs zamykamy 31 stycznia. Do tego dnia przyjmować będziemy od szkół raporty ze zbiórek wraz z załączonymi kuponami konkursowymi.

Chodzi o kupony, które otrzymywać będą uczniowie oddający zużyte urządzenia (jeden kupon za jedną sztukę sprzętu). Są one potwierdzeniem udziału w akcji i podstawą do wskazania zwycięskich klas.

Szkoły, które najbardziej zaangażują się w program i wykażą się największą ilością kuponów, otrzymają od organizatorów cenne nagrody, a wyróżniające się klasy zostaną nagrodzone wycieczką do oddziału przetwarzania elektroodpadów w Rynarcicach, organizowaną przez KGHM Ecoren. Uczestnicy kampanii ekologicznej uzyskają też certyfikat „Szkoły energicznie chroniącej środowisko”.

Źródło: www.elektroodpady.ecoren.pl.

Akcja „Energicznie chroń środowisko” dotyczyła zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię