Wczoraj Komisja Europejska zainicjowała Europejski Tydzień Mobilności 2014. Ponad 2000 miast i miasteczek europejskich ma uczestniczyć w tej corocznej kampanii europejskiej poświęconej przemieszczaniu się w mieście w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności, przebiegającego pod hasłem ?Nasze ulice, nasz wybór?, jest zachęcenie obywateli do ?upominania się? o przestrzenie miejskie w celu tworzenia miasta, w którym chcieliby żyć.

Początki Europejskiego Tygodnia Mobilności sięgają roku 1998, kiedy we Francji obchodzono dzień pod hasłem ?W moim mieście bez samochodu?. Inicjatywa ta nadal realizowana jest we wrześniu każdego roku w celu zachęcenia miast i miasteczek do zamknięcia ulic dla pojazdów silnikowych na jeden dzień. Działania te pozwalają mieszkańcom na odkrycie innego oblicza miast i miasteczek, zachęcają ich do korzystania ze zrównoważonych rodzajów transportu i podnoszą poziom wiedzy na temat wpływu wyboru środków transportu na środowisko. Powodzenie inicjatywy we Francji doprowadziło do wprowadzenia Europejskiego Tygodnia Mobilności w 2002 r.

Od tego czasu wpływ Europejskiego Tygodnia Mobilności jest coraz bardziej widoczny w Europie i na całym świecie. W 2013 r. do udziału w kampanii zgłosiło się 1 931 miast reprezentujących 176 mln obywateli. Łącznie wdrożono 8 623 stałych środków, koncentrujących się głównie na zapewnieniu infrastruktury dla rowerzystów i pieszych, spowalnianiu ruchu drogowego, poprawie dostępności środków transportu oraz na podniesieniu poziomu wiedzy na temat korzystania ze środków transportu w sposób przyjazny dla środowiska.

„Opowiedzmy się za czystszym powietrzem i przestrzenią miejską bardziej przyjazną ludziom. Miasta są dla obywateli ? i niech takie zostaną!? – Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska.

Komisja Europejska wspiera Europejski Tydzień Mobilności kwotą około 300 tys. euro rocznie, przeznaczoną w szczególności na koordynację tego wydarzenia w całej Europie, i na Nagrodę Tygodnia Mobilności. Uczestniczące miasta muszą same znaleźć źródła finansowania; współpracują z władzami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami.

Zbyt długo samochody osobowe decydowały o sposobie planowania miast. Obecnie nasze gospodarki tracą jednak co roku 100 mld euro z powodu zatorów, nie mówiąc o stracie czasu i skutkach dla zdrowia. W związku z tym z zadowoleniem witam entuzjastyczne zainteresowanie, jakim cieszy się tegoroczny Europejski Tydzień Mobilności. Jestem pewny, że jest wiele świetnych pomysłów na temat lepszego kształtowania otoczenia, w którym żyjemy – powiedział Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę transportu.

Podczas Europejskiego Tygodnia Mobilności ? corocznej akcji koordynowanej przez konsorcjum wspierane przez Komisję Europejską ? obywatele z ponad 2000 miast w 43 krajach będą mogli podjąć wyzwanie polegające na przemieszczaniu się z pracy do domu zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, uczestniczyć w kampaniach na rzecz telepracy, flash mob’ach, dniach bez samochodu, zawodach kreatywnych, festiwalach i innych wydarzeniach.

Informacje na temat programów kampanii lokalnych można znaleźć na stronie: www.mobilityweek.eu

Tegoroczna impreza obejmie następujące wydarzenia:

  • Walencja, Hiszpania ? Centrum Compas

Kiedy w 1865 r. zburzono mury miejskie w Walencji uwolniła się przestrzeń, którą dzieliły rowery, transport publiczny i piesi przemieszczający się między centrum miasta a przedmieściem. Ostatnio jednak obszar ten przekształcono w obwodnicę dla pojazdów silnikowych. Celem jest ponowne przekształcenie wewnętrznej obwodnicy w przestrzeń publiczną bez samochodu, przeznaczoną dla zrównoważonej mobilności, najpierw na jeden dzień, a ostatecznie na stałe.

  • Austria ? ?kwitnące ulice?: zawody w malowaniu

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności władze samorządowe w Austrii oddadzą dzieciom we władanie ulice, pozwalając im pomalować je, jak tylko będą chciały. Inicjatywa ta jest organizowana przez szkoły, a najlepsza praca zostanie wyróżniona nagrodą.

  • Aarhus, Dania ? przenośne laboratorium mobilności

Jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego Europejskiego Tygodnia Mobilności w Aarhus będzie niewielka przyczepa kempingowa, nazwana ?przenośnym laboratorium mobilności? będąca elementem projektu na rzecz inteligentnej mobilności. Tam gdzie pojawi się przyczepa, obywatele będą mieli możliwość wspólnego opracowania nowych środków, takich jak uczynienie ścieżek rowerowych bezpieczniejszymi (by móc z nich bezpośrednio korzystać) i bardziej atrakcyjnymi (by skłonić obywateli do zmiany nawyków związanych z przemieszczaniem się).

Europejskie władze lokalne zaproszono do podpisania Karty Europejskiego Tygodnia Mobilności i opublikowanie swoich programów na stronie www.mobilityweek.eu. Miasta i miasteczka, które zaplanowały obchody na cały tydzień od 16 do 22 września i które wprowadziły stałe środki oraz ?Dzień bez samochodu?, mogą się również ubiegać o Nagrodę Europejskiego Tygodnia Mobilności i dołączyć do grona poprzednich laureatów: Lublany (Słowenia), Zagrzebia (Chorwacja), Bolonii (Włochy) i Gävle (Szwecja).

Nagroda za zrównoważoną urbanistykę

Unia Europejska inicjuje jednocześnie nagrodę ?Planu zrównoważonej mobilności miejskiej 2014? w ramach kampanii ?Wybieraj właściwe środki transportu?. Przyznawana po raz trzeci nagroda wyróżnia wybitne prace zrealizowane przez miasta i władze lokalne w całej Europie, których celem jest zaspokojenie potrzeb transportowych danych społeczności w efektywny i zrównoważony sposób. Zwycięski region lub gmina otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. euro i zyska międzynarodowe uznanie dla swych inicjatyw.

Zgłoszenia można składać między 16 września a 3 listopada 2014 r. na stronie internetowej Wybieraj właściwe środki transportu, na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikowalności i oceny. Hasłem na 2014 r. jest ?Wprowadzanie monitorowania w celu usprawnienia planu zrównoważonej mobilności miejskiej?.

W 2013 r. nagrodę tę otrzymało miasto Rivas Vaciamadrid (Hiszpania).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię