Pilotażowy projekt, którego celem jest zwiększenie wiedzy i wrażliwości na temat współzależności globalnych, a także podniesienie aktywności uczniów i nauczycieli szkół (II, III i IV etap edukacyjny) na rzecz działań popularyzujących Sprawiedliwy Handel i odpowiedzialną konsumpcjię to założenia kampanii „Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu”. Dla szkół udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 18 września.

Fundacja ?Koalicja Sprawiedliwego Handlu? zachęca do zgłaszania szkół do międzynarodowego projektu edukacyjnego Sprawiedliwi, aktywni, świadomi ? budowa podstaw dla kampanii ?Szkół Przyjaznych dla Sprawiedliwego Handlu?. Udział w projekcie jest bezpłatny, gdyż został on dofinansowany ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Województwo Małopolskie ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą ?Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej? (REDDSO). Projekt będzie trwał do 30.04.2016.

Korzyści dla szkoły
Szkoły, które przeprowadzą ciekawe i angażujące działania, będą mogły ubiegać się o elitarny tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu. Dotychczas w Polsce otrzymała go tylko Piątkowska Szkoła Społeczna im Wandy Błeńskiej z Poznania.

Korzyści dla nauczyciela
Nauczyciel uczestniczący w projekcie będzie miał możliwość:

 •     wziąć udział w konsultowaniu publikacji projektowych (Poradnik dla nauczycieli, Poradnik nt. prowadzenia sklepików szkolnych, publikacja podsumowująca przebieg i efekty projektu);
 •     otrzymać wszystkie ww. publikacje;
 •     wziąć udział w dwóch dwugodzinnych szkoleniach on-line (webinariach), które odbędą się we wrześniu i październiku 2014 w terminach ustalonych z nauczycielami;
 •     przeprowadzić w październiku 2014 warsztaty dla grona pedagogicznego w swej szkole, tzw. śniadanie Fairtrade (zapewniamy produkty Sprawiedliwego Handlu);
 •     przeprowadzić w październiku 2014 dla wybranej grupy uczniów lekcję nt. Sprawiedliwego Handlu z udziałem osób zaangażowanych w tematykę Sprawiedliwego Handlu (2 godz.);
 •     wziąć udział w międzynarodowym seminarium podsumowującym projekt w kwietniu 2016;
 •     otrzymać stosowne zaświadczenia uczestnictwa w projekcie.

Korzyści dla uczniów
Uczniowie biorący udział w ww. lekcji nt. Sprawiedliwego Handlu będą mieli możliwość:

 •     przeprowadzić w szkołach działania promujące Sprawiedliwy Handel w terminach zbliżonych do następujących wydarzeń:
 •         Tydzień Edukacji Globalnej (trzeci tydzień listopada 2014 i trzeci tydzień listopada 2015)
 •         Światowy Dzień Praw Konsumenta (15.3.2015 i 15.3.2016)
 •         Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu (9.5.2015);
 •     spotkać się podczas ww. wydarzeń z ciekawymi osobami zaangażowanymi w tematykę Sprawiedliwego Handlu (zapewniamy ich przyjazd do szkoły w przypadku przedstawienia interesującego planu ww. wydarzeń);
 •     spotkać się z gośćmi z globalnego Południa odwiedzającymi organizatorów kampanii;
 •     wziąć udział w ogólnopolskim konkursie na prezentację szkolnej kampanii promującej Sprawiedliwy Handel (dotyczy zespołów uczniowskich, które przeprowadzą powyższe działania i przygotują ich prezentację, np. pokaz slajdów, zdjęć, film). Nagrodami będą m.in. zestawy filmów i książek dot. zrównoważonego rozwoju;
 •     otrzymać stosowne zaświadczenia uczestnictwa w projekcie.

Koalicja Sprawiedliwego Handlu, organizator projektu Sprawiedliwi, aktywni, świadomi?, została założona w 2009 r. W jej skład wchodzą m.in. Polska Akcja Humanitarna, Polska Zielona Sieć, Kupuj Odpowiedzialnie, Fundacja Ekorozwoju, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła.

Kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu jest częścią międzynarodowej kampanii Fair Trade Towns. W Polsce jest ona prowadzona wspólnie przez Fundację ?Koalicja Sprawiedliwego Handlu? oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu ?Trzeci Świat i My?.

Zagadnienia dotyczące Sprawiedliwego Handlu nie są tematem dodatkowym do zrealizowania przez nauczyciela. Doskonale wpisują się bowiem w podstawę programową takich przedmiotów jak Wiedza o Społeczeństwie, Podstawy Przedsiębiorczości, Geografia czy Etyka w ramach nowej podstawy programowej III i IV etapu edukacyjnego. Prowadzone przez liczne szkoły działania w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji czy edukacji globalnej wpisują się w projekt Sprawiedliwi, aktywni, świadomi?, tak więc udział w nim nie wymaga ze strony szkoły dodatkowego zaangażowania. Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy szkoły z gmin poniżej 25 tys. mieszkańców oraz takie, które zajmują się młodzieżą defaworyzowaną lub zagrożoną wykluczeniem. – mówi Andrzej Żwawa – Prezes Zarządu Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”.

W ramach projektu organizatorzy zapewniają m.in.

 •     wsparcie merytoryczne,
 •     produkty Sprawiedliwego Handlu oraz
 •     możliwość spotkania z przedstawicielami ruchu Fair Trade.

Więcej informacji

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię