W ramach projektu powstała m.in. śmieciomapa, dzięki której mieszkańcy bez problemu znajdą najbliższy w okolicy PSZOK.

Sołectwo Gać, leżące w gminie Oława, kryje technologiczną tajemnicę. Funkcjonuje tu najnowocześniejszy w kraju zakład gospodarowania odpadami. ?To przyszłość w polskiej polityce ekologicznej?, komentują autorzy sukcesu: prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać, Andrzej Sobolak oraz przedstawiciele gmin obsługiwanych przez firmę i uczestniczących we wspólnym projekcie modernizacji zakładu.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz nowoczesne elementy sortowni śmieci, takie jak  separatory optopneumatyczne, to główne elementy unowocześnienia ZGO. A efekt? Bioodpady mogą zostać przetworzone w ekologiczny kompost lub energię, podczas gdy odzysk pozostałych będzie sprawniejszy i bardziej wydajny. Ograniczenie składowania na wysypiskach to nie tylko EKOlogiczny wybór, ale także spełnienie wymagań Unii Europejskiej, a więc brak kar dla gmin za nieosiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku.

Powód do radości mają zarówno ekolodzy i mieszkańcy terenów w pobliżu wysypisk, jak i każdy mieszkaniec gmin obsługiwanych przez ZGO w Gać. Nowoczesne rozwiązania powodują, że oddzielać wystarczy tylko szkło, które niszczy sprzęt oraz bioodpady, które można przetworzyć z zyskiem dla środowiska i gospodarki. Reszta śmieci, takich jak papier, plastik czy puszki sortuje się de facto sama. Prosto, szybko i ekologicznie.

Realizowanemu przedsięwzięciu towarzyszy kampania promocyjno-informacyjna – "
Dziękujemy, że jesteś eko", która potrwa do końca 2014 roku i obejmuje wszystkie 14 gmin obsługiwanych przez Zakład w Gaci.

W ramach kampanii zaplanowano szeroko zakrojone działania promocyjne uwzględniające m.in. reklamę outdoorową, prasową, aktywność w internecie czy festiwale ekologiczne, wpisujące się w lokalne wydarzenia w regionie. Kampania to również edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, konkurs dla szkół pn. "Zielony Las", spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin a także bezpośrednia dystrybucja informacji o modernizacji i planowanych w ramach kampanii działaniach skierowana do wszystkich gospodarstw domowych z obszaru objętego Projektem.

W konkursy, spotkania i bieżące informacje o projekcie włączyliśmy zarówno dorosłych, jak i dzieci, bo właśnie tu zaczyna się praca u podstaw – komentuje Sobolak. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską jest innowacyjny w skali kraju. Mamy nadzieję, że podobne rozwiązania pojawią się również w innych częściach Polski, tymczasem zostaje nam śledzenie postępów w ZGO Gać. Szczegóły na www.ekodziekujemy.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Zostaw komentarz
Podaj swoje imię